woensdag, mei 29, 2024
HomeKnokke-HeistPrivatieve Wegenis met Openbaar Karakter in Magere Schorre: Een Duurzame Uitzondering?

Privatieve Wegenis met Openbaar Karakter in Magere Schorre: Een Duurzame Uitzondering?

In Knokke-Heist is er al een tijdlang discussie over de status van een nieuwe wegenis in de verkaveling aan de Magere Schorre 38. Dit pad, gepland als een privatieve wegenis met een openbaar karakter, blijft onderwerp van debat.

Discussie over Overdracht van Paden

Raadslid Cathy Coudyser (N-VA) stelde eerder al tijdens de gemeenteraadsvergadering vragen over het niet overdragen van de wegenis naar de gemeente, wat volgens haar meestal de standaardprocedure is. Hij benadrukte dat uitzonderingen op deze praktijk een duidelijke motivering vereisen. Na navraag bij de diensten bleek dat de duurzaamheid van de wijk en de aanleg van geothermie onder het pad redenen zijn voor deze beslissing. Coudyser vroeg zich af of het mogelijk was om de geothermie zo aan te leggen dat deze niet direct onder het pad ligt, om zo toekomstige complicaties en kosten voor de gemeente te vermijden.

Argumenten van de Schepenen

Schepen Mestdach (Gemeentebelangen) reageerde door te stellen dat het pad bewust kleinschalig en groen wordt gehouden, wat veel onderhoud en kosten met zich mee zou brengen als het een gemeenteweg zou worden. Daarnaast zou het overdragen van het pad beperkingen opleggen aan het hergebruik van water binnen de verkaveling, wat nu wordt gemaximaliseerd.

Schepen Geerinckx (Gemeentebelangen) voegde toe dat de gemeente al moeite heeft om het bestaande openbaar groen te onderhouden vanwege personeelstekorten. Hij benadrukte dat de wijk een voorbeeld is voor duurzame ontwikkeling in Knokke-Heist, met minder, maar grotere loten in vergelijking met eerdere projecten, wat een positieve impact heeft op milieu en duurzaamheid.

Conclusie van de Discussie

Het gesprek eindigde met een kleine confrontatie waarin Schepen Geerinckx het woord ‘boycotten’ gebruikte, wat Raadslid Coudyser wegwuifde door te benadrukken dat haar kritiek niet betekent dat hij tegen duurzame projecten is, maar dat hij consistent blijft in zijn zorg voor goed gemeentelijk beheer.

Ons gedacht…

Deze situatie laat zien hoe complex het kan zijn om duurzaamheid te integreren met gemeentelijke planning en onderhoud. Terwijl duurzaamheid wordt toegejuicht, blijven de praktische aspecten van beheer en onderhoud een uitdaging voor het gemeentebestuur. Al klopt het niet dat er te weinig mensen zouden zijn. Het onderhoud is in Knokke-Heist immers al jaren in private handen. Men moet dus enkel het aantal M² uitbreiden.