Home Zwinregio Zeebrugge Zeebrugge klaar voor volgende stap naar Belgische waterstofeconomie

Zeebrugge klaar voor volgende stap naar Belgische waterstofeconomie

Studie bevestigt potentieel van waterstofimport 

Om de uitdaging van de transitie naar een koolstofneutrale samenleving tegen 2050 aan te gaan, moeten we verder kijken dan onze eigen productie van hernieuwbare energie die we in het Belgische binnenland of offshore opwekken. De import van duurzame energie speelt daarbij een essentiële rol. De studie die de waterstofimportcoalitie – een samenwerking van DEME, ENGIE, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp,  Port of Zeebrugge en WaterstofNet – gisteren bekendmaakte, besluit dat dit ook technisch en economisch haalbaar is. De doorgedreven haalbaarheidsstudie is het eerste tastbare resultaat van de samenwerking van de betrokken bedrijven, ieder met zijn eigen specifieke en complementaire expertise en ervaring. Daarmee is de basis gelegd voor concrete vervolgstappen, met onder andere pilootprojecten voor de levering van duurzame energie door middel van groene moleculen uit landen waar wind en zon in overvloed beschikbaar zijn aan onder meer de Belgische eindgebruiker. 

Essentiële rol in energietransitie 

De klimaatdoelstelling om de CO2-uitstoot in België tegen 2050 met 80% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005 is een uitdaging van formaat en vereist een grootschalige overschakeling van fossiele naar hernieuwbare energie. Waar halen we onze hernieuwbare energie vandaan? Hoe krijgen we groene energie op de meest betaalbare en betrouwbare manier daar waar en wanneer we ze nodig hebben? Het is duidelijk dat zon en wind dé hernieuwbare energiebronnen van de toekomst worden. In België en West-Europa is er echter niet voldoende wind- of zonne-energie aanwezig, terwijl andere regio’s in de wereld net zon en windenergie in overvloed hebben. Om een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem te realiseren, zal de lokale productie van zon en windenergie dan ook aangevuld moeten worden met aanvoer van een deel van de nodige hernieuwbare energie uit het buitenland. Moleculen kunnen als energiedrager fungeren om groene energie op een efficiënte manier te transporteren via pijpleidingen en schepen. Waterstof, als drager van hernieuwbare energie, speelt een belangrijke rol in de mix van oplossingen voor eindgebruikers.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers