HomeZeebruggeZeebrugse HavenFod Buitenlandse Zaken op bezoek in de haven van Zeebrugge

Fod Buitenlandse Zaken op bezoek in de haven van Zeebrugge

Afgelopen dagen kreeg de Haven van Zeebrugge bezoek van een delegatie vanuit de Fod Buitenlandse Zaken, met wie ze interessante inzichten uitwisselden omtrent Brexit en de handelsrelaties met het V.K. Om de snelle en vlotte transit van internationale en Europese goederen naar het VK, via Zeebrugge, te verzekeren heeft het havenbestuur eerder al verschillende initiatieven genomen in samenwerking met de privésector in Zeebrugge en de beleidsmakers op Vlaams, federaal en Europees niveau. Aan Britse kant heeft het havenbestuur nauw contact met de Britse douane en de Britse havens. 

Het digitaal dataplatform RX/SeaPort  (een datasharing platform dat zorgt voor een digitale verbinding tussen alle actoren in de logistieke keten in Zeebrugge is klaar voor gebruik. Dit is een gezamenlijk initiatief van MBZ en de private havengemeenschap. 

RX/SeaPort ontwikkelde enkele tools specifiek voor een vlotte doorstroming van, naar en in de haven:  

Met het oog op het behouden van een vlotte circulatie van verkeer en ladingen in de haven van Zeebrugge na Brexit, en specifiek in het geval van filevormingen, werd door RX/SeaPort een nieuwe tool ontwikkeld. De Green Lane applicatie zal in het hinterland voorrang geven aan lading (zowel UK als non-UK) die verwacht wordt in Zeebrugge op de terminals en die door de behandelaar en de transporteur geregistreerd werd voor een green lane. Eerder ontwikkelde RX/SeaPort al de green light check, die UK-lading die aan alle nodige formaliteiten voldoet een groen licht geeft om zich naar Zeebrugge te begeven. Nu wordt er voor zowel UK-ladingen als voor niet-UK-ladingen een handige, vlot te raadplegen tool aangeboden.

GREEN LIGHT CHECK: Dit is een tool binnen RX/SeaPort, specifiek voor UK-lading, waarbij de gebruikers een groen licht krijgen wanneer de lading aan de nodige in-of uitvoer formaliteiten voldoet (MRN-nummer en boeking). Een rood licht geeft aan dat dit niet het geval is en dat de lading niet aanvaard wordt op de terminal.  

GREEN LANES: Dit is een tool die ontwikkeld werd voor een vlotte verkeersbegeleiding en eventuele triage in het hinterland. De ordediensten zullen in één opslag kunnen zien of een vrachtwagen ontvangen kan worden in Zeebrugge of niet. In geval van zware congestie in of naar de haven, zullen de ‘groene’ trafiekstromen de haven van Zeebrugge toch vlot kunnen bereiken, terwijl de rode weerhouden worden in het hinterland. 

Hoe werkt Green Lanes en wat moet u doen?

Elke behandelaar van lading in Zeebrugge kan zich registreren om gebruik te maken van de Green Lane applicatie. Contacteer RX/SeaPort (info@rxseaport.eu   ) en kies tussen deze vier opties:

1/ Als behandelaar geef ik toestemming om alle lading voor mijn locatie een green lane te geven.
2/ Als UK-behandelaar kan ik enkel de lading die in RX/SeaPort een ‘green light check’ heeft en dus in orde is met alle nodige formaliteiten voor de oversteek naar de UK aanvaarden en een green lane geven.
3/ Ik kies voor de real-time optie: Elke lading krijgt van mij een green lane indien ik dat zelf aangeef in het systeem op het moment dat ik weet dat de lading onderweg is naar Zeebrugge.
4/ Ik kies ervoor om geen lading te ontvangen.  

De behandelaar vraagt op zijn beurt aan de transporteur en/of chauffeur van de lading om de gegevens in het systeem te vervolledigen (bvb. nummerplaat). Het RX/SeaPort platform koppelt deze gegevens aan een groene of rode status. In het geval van congestie en controles in het hinterland, kan via het systeem door derden (bvb. de ordediensten) geraadpleegd worden of een bepaalde truck of lading naar Zeebrugge mag. Deze informatie is te raadplegen na het invoeren van gegevens over de lading (unit nummer, terminal in Zeebrugge, boeking (optioneel) en nummerplaat). De chauffeur kan zelf zijn groene status aantonen als bewijs. De website waarop deze gegevens kunnen worden geraadpleegd, wordt later gecommuniceerd. 

LET OP: Voor UK-ladingen is de boeking en het MRN-nummer een verplichting. De green light check in RX/SeaPort is voor die ladingen dus een noodzaak, omdat zij aan de nodige in-en uitvoer formaliteiten moeten voldoen om van de EU naar de UK te gaan. De Green Lanes tool biedt een voordeel voor de behandelaars en transporteurs van zowel UK-ladingen als niet-UK-ladingen en is een tool die vlot kan worden geraadpleegd zodat lading die sowieso in Zeebrugge bij de behandelaar wordt verwacht, in het hinterland kan doorgelaten worden om onze haven te bereiken. 

De haven beschikt over een goed uitgebouwde Grens Inspectie Post met ruimte, materiaal en personeel om de nodige controles uit te voeren. Douane en FAVV zijn er reeds gevestigd. In de GIP kunnen door het FAVV zowel verpakte goederen als niet-verpakte goederen geïnspecteerd worden. FAVV heeft een dataconnectie met RX/SeaPort: Er werd een nieuwe procedure uitgewerkt voor de vlotte behandeling van Ierse goederen die via de landbridge Zeebrugge bereiken. 

Logistieke voorbereiding: MBZ werkte voor het havengebied een contingency plan uit dat een blijvende toegankelijkheid van het hele havengebied, via de weg, moet garanderen. Samen met de politie werd ook een circulatieplan voor de ruime omgeving van de haven opgemaakt. Het circulatieplan binnen het havengebied wordt gecoördineerd door de havenkapiteinsdienst van het havenbestuur. Het mobiliteitsplan van de politie treedt gefaseerd in werking, op basis van verschillende alarmfases. Dit mobiliteitsplan geldt voor de ruime regio rond de haven. 

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers