HomeZeebruggeZeebrugse HavenWeer meer containers overboord, maar niet in de Belgische wateren

Weer meer containers overboord, maar niet in de Belgische wateren

Wereldwijd worden er jaarlijks 220 miljoen containers vervoerd. Het aantal containers dat in zee terechtkomt, is gedaald van gemiddeld 1.382 containers tussen 2008 en 2019 naar ‘slechts’ 779 containers in 2017 en 2019. Sinds eind 2020 wordt er wel weer een stijging genoteerd. 

Die toename kan door verschillende factoren verklaard worden zoals slechte weersomstandigheden in de Stille Oceaan, maar ook door de coronacrisis. De grote vraag in combinatie met een personeelsgebrek in de havens, zorgt voor een hogere werklast en problemen met het sjorren van de containers op de schepen.

Maar België maakt zich sterk. Sinds 2018 is er in het Belgische deel van de Noordzee geen enkele container overboord geslagen, noch zijn er containers aangespoeld op de Belgische stranden. Zo meldt Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne. 

Bananen

Volgens cijfers van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum dateert het laatste incident met losgeslagen containers in het Belgische gedeelte van de Noordzee van 30 november 2015. “Dat waren containers gevuld met bananen die in Franse wateren overboord waren gevallen en waren afgedreven naar onze kust”, vertelt Dries Boodts. “Op zich zijn bananen natuurlijk geen gevaarlijke goederen, maar het kan wel om gevaarlijke stoffen gaan.” 

Ondiep en drukbevaren

Een container die overboord slaat, kan niet alleen een gevaar zijn voor de scheepvaart, ook de inhoud kan een bedreiging betekenen voor het mariene milieu. In geval van verloren lading stelt het MRCC meteen een maritiem veiligheidsbericht (MSI) op voor alle vaart. Volgens de Belgische regelgeving worden zowel drijvende als gezonken containers sowieso opgeruimd door een bergingsfirma. “De specificiteit van de Belgische zeewateren, zijnde de kleine oppervlakte, ondiepte en drukbevarenheid, maakt dat een berging in de praktijk altijd haalbaar zal zijn en dus ook opgelegd zal worden mocht een lading overboord gaan”, verklaart Van Quickenborne.

Bron: MRCC

1 REACTIE

  1. Containers zijn makkelijk te vervoeren en te behandelen. Moesten we echter weten waaruit de inhoud van sommige containers bestaat zouden we waarschijnlijk geen oog meer dicht doen.

Er zijn geen reacties meer mogelijk.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers