HomeKnokke-HeistHoren minderjarige jongeren tijdens de paasvakantie alleen op het appartement/villa van...

Horen minderjarige jongeren tijdens de paasvakantie alleen op het appartement/villa van hun ouders?

Het strand en de zeedijk worden zoals je als eerste al kon lezen in onze krant, de jongste dagen overspoeld met honderden jongeren die er geïmproviseerde feestjes houden. Stranduitbaters en andere inwoners worden moedeloos van de taferelen. De politie dweilt naar eigen zeggen met met de kraan open.

Het is een erg moeilijke evenwichtsoefening, zegt Korpschef Steve Desmet van onze politiezone. “Het is elke dag kiezen tussen de pest en de cholera. We hebben het strand al een paar keer vrijgemaakt. De jongeren worden aangesproken en gewezen op de coronamaatregelen en er worden ook effectief boetes uitgeschreven. Maar we dweilen met de kraan open. Dit is het resultaat van de beslissingen die in Brussel worden genomen”, geeft de korpschef aan. Maar ook een jaarlijks fonomeen.

“Als we de boel opkuisen zoals we dat afgelopen zomer in de uitgaansbuurt deden, verplaatst het probleem zich naar binnen waar de kans op besmetting veel hoger ligt. Ik weet dat deze taferelen er niet uitzien en frustrerend zijn voor bewoners van Knokke-Heist. Toch houden we de jongeren liever in het zicht en in de buitenlucht dan op clandestiene feestjes. We willen ook geen scènes of taferelen ontketenen op het strand waar gezinnetjes genieten van de zon. Zo’n veldslag: daar heeft niemand baat bij.”

En nu? “Wachten tot de paasvakantie over is, want dan moeten die gasten allemaal terug naar school”, zei Desmet bij Radio 2. “Mensen mogen boos zijn op de politie, dat interesseert mij niet. Wij proberen de beste inschatting te maken om dit probleem te beheersen. Om alle belangen te verzoenen en het vervolgens op te lossen op het terrein. Maar dit is inderdaad helemaal niet oké, die boodschap proberen wij ook duidelijk te maken.”

Toch kan men zich vragen stellen over het feit dat honderden “minderjarige” jongeren door hun ouders in onze gemeente worden afgezet om dan een weekje kinderloos in Brussel of Antwerpen te vertoeven! Of hen aan Brussel zuid afzetten om met de sleutels van het appartement richting Knokke-Heist te sturen.

Stadsgenoot Kevin Caes van strandbar Lichttorenstrand komt elke dag met een bang hartje aan. “Deze ochtend zijn er weer 2 windschermen gesneuveld. Ze slaan ook altijd op mijn cabines. Ik ben hier elke dag een uur vroeger om alle rommel op te ruimen. Ze laten hier enorm veel lege flessen alcohol rondslingeren. Overdag kunnen we ze gelukkig nog een beetje in het gareel houden, maar vanaf dat we sluiten gaan alle remmen los. Ik vraag mij echt af waar hun ouders zijn. Zij komen hier het beest uithangen en wij zitten met de gebakken peren. Vanaf maandag zal het beter zijn. Ik tel af naar 8 mei.”

Bron: VRT en eigen berichtgeving

11 REACTIES

 1. Geachte, Wij hebben ook een strandcabine op de plaats waar deze taferelen zich afspelen. Nu blijven we er weg uit veiligheid. We tellen af naar maandag… wij hebben tijd.
  Jammer voor anderen die alleen de Paasvakantie hebben en dan weer moeten werken. Ook stranduitbaters vinden het niet leuk.
  Alle begrip voor het optreden van onze burgemeester en de inzet van de politie.
  Wij zijn niet boos maar betreuren het gedrag van de jongeren.
  Spijtig van de uitspraak van de Korpschef Steve Desmet: ” mensen mogen boos zijn, dat interesseert mij niet.”

 2. Het kan toch niet dat die minderjarige snotneuzen hier de wet overtreden en dan nog met rust worden gelaten. Kunnen die ouders dan niet verantwoordelijk gesteld en gevraagd worden om hun kinderen hier op te halen of er hier zelf voor te zorgen. Waarschijnlijk zijn het van die fils a papa waar de ouders er thuis ook geen raad mee weten en ze dan maar in Knokke afzetten om hier de bloemetjes buiten te zetten. Het is schandalig dat zij zich hier bijna wetteloos mogen uitleven zonder dat er echt opgetreden wordt. Of zijn die ouders zo machtig dat onze bewindslieden ze met rust laten? Ik had toch meer daadkrachtig optreden verwacht van ons gemeentebestuur.
  Dat de terrassen en strandbars niet open zijn zal wel niet de reden zijn dat ze op het strand en de zeedijk samenscholen want daar zouden ze ook niet naartoe gaan. Liever het zot uithangen en baldadigheden uitspoken.

 3. Enkele bedenkingen.

  1. Dit is een regelmatige weerkerend fenomeen. Elke vakantieperiode is goed voor overlast. Dat het om jongeren gaat is ook geen nieuws. Meer nog, in het verleden werden problemen al eens onder de mat geveegd: de toeristische sector is te belangrijk en de lokale bevolking maar ook de correct handelende tweedeverblijvers en dagjesmensen, moet deze problemen er maar bij nemen …

  2. Het handhavingsbeleid is reeds langer een fabeltje. Dat men dweilt met de kraan open is een understatement. Dit dweilen wordt echter mede in de hand gewerkt door een gebrek aan daadkracht.

  3. Het gedrag van deze jongeren (en hun ouders die voor zover wij weten nog steeds verantwoordelijkheid dragen) is stuitend en gevaarlijk. Het getuigt van een totaal respect voor de medemens en … zoals reeds vaak gesteld … de ziekenhuizen zullen de tol kunnen betalen.

  4. Politici zijn in belangrijke mate mede verantwoordelijk voor dit gedrag. Om de haverklap is er wel een politicus die excuses inroept, er op wijst dat de mensen dit allemaal moe zijn en dat men ergens “begrip” hebben moet voor dit gebrek aan elementair fatsoen. Bizar …

  5. De wetgever lijkt alle problemen te willen oplossen door van iets geen probleem meer te maken. Normvervaging is het resultaat. Wie herinnert zich nog de wet op de jeugdbescherming van 1912 en 1965. Keer Een vluchtige vergelijking met het huidige toepasselijke recht is veelzeggend. Het is de blinde vlucht vooruit.

  6. Om nu nog een overtreding, een inbreuk of aan de basis te liggen van een feit dat als “strafbaar” wordt omschreven moet men al ver uit de bocht gaan. Parketten verschuilen zich meer en meer achter het “excuus” te veel werkdruk. Justitie is inderdaad in “fabeltjesland” al langere tijd een zorgenkind.

  Samengevat: wij oogsten wat we zaaien. Een verwende generatie met ouders die zich eerder geroepen voelen om op te treden als de syndicale afgevaardigden of verdedigers van hun nageslacht, dan als opvoeders. Daarnaast openbare besturen die om strategische redenen maar laten begaan: zolang ze op een bepaalde plaats voor rotzooi zorgen zitten ze niet op andere plaatsen…en dat snappen deze jongeren zeer goed. Dat heten we dan pedagosche verantwoorde aanpak.

 4. Het is weer eens duidelijk en wordt weer eens bevestigd, mijnheer de burgemeester: tweedeverblijvers en toeristen kunnen zich meer permitteren dan de vaste bewoners en de politie moet ze met rustlaten. Zelfs een boete durven ze niet te geven. De vaste bewoners blijven best weg van onze dijk, ons strand en blijven dus best binnen om niet geconfronteerd te worden met de randjongeren die ONS kunnen besmetten. Uw voorganger had kordater opgetreden!! U doet uw naam geen eer aan. Jammer…

 5. Wat ook een fout is is dat die minderjarige gasten zomaar bier, wijn en sterke drank kunnen kopen al is dit wettelijk niet toegelaten. (nacht)winkels en supermarken zijn vrij toegankelijk voor hen en er is geen controle daarop. Zou meer een strenge controle daarop moeten zijn met een boete voor de winkeliers die toch verkopen aan minderjarigen en met een volgende inbreuk een verplichte dag sluiten.

 6. Niet alleen op de dijk en het strand doen zich dergelijke zaken voor. Verleden week wandelen wij in de Anemonenlaan van de dijk naar het Generaal Willemspark. Een vrouw van ongeveer 30 jaar rijd met haar fiets op het voetpad , bijna op onze hielen. Bij de eerste ingang van het park blijft zij op haar fiets, met in haar kielzog 4 kinderen van 10 – 15 jaar .
  Ik maak haar opmerkzaam dat er in het Generaal Willemspark niet mag worden gefietst.
  Haar antwoord : laat ons gerust. Wij zijn toeristen en wij mogen dat. U moet toleranter zijn voor de tweede verblijvers en uw mond houden.
  Dat moet dan kinderen opvoeden !!
  Ten andere : waar blijven de befaamde stadswachten ?? Controle is hier onbestaande .

 7. Het is aan de burgemeester en het gemeentebestuur om de ouders van deze minderjarigen in niet mis te verstaan woorden (waarschijnlijk in de taal van Molière) diets te maken dat K-H dit niet tolereert. Desnoods moet het politiereglement maar aangepast worden dat het bezit van alcoholische dranken door minderjarigen zwaar beboet wordt. Bovenop een fameuze geldboete, ook de toegang ontzeggen tot Knokke-Heist. Indien het deze tweedeverblijvers niet zint, kunnen ze hun eigendom verkopen en vertrekken.

 8. Er werden meer dan 250 boetes uitgeschreven door onze goede politie . De maatschapij is in die mate veranderd in gans de westerse wereld dat de mensen geen respect meer hebben voor politie of rijkswacht . Denk maar aan de gele hesjes inFrankrijk of de betogingen in Nederland. Er is maar een middel : de legerdienst weer invoeren of een burgerdienst van 6 maanden waar men leert wat GEZAG is , DISCIPLINE , maar vooral RESPECT voor de medemens . Of willen wij in Poetinland leven vol armoede en waar tegenstanders vergiftigd worden?

 9. ‘k Vraag me af of het zover zo zijn gekomen moest onze ‘blauwbloedige’ nog aan ’t roer had gestaan… hij was nu m’n vriend niet, maar ik had wel respect voor zijn soms doordacht/streng optreden tegen dergelijke(mogelijke) boelzoekers…
  Boelzoekers die ons, Vlamingen als smeerlappen aanzien en moeten oprotten, kon je zo opmaken in hun brullen die als zingen werd genoemd in de media… wat zijn wij Vlamingen toch brave mensen, jaarlijks worden tientallen miljarden euro’s overgeheveld van Vlaamse opbrengsten naar onze Franstalige broeders…
  Nu worden honderdduizenden euro’s gegeven aan een fraudeurster met veel kroezelhaar om niet als racisten te worden verweten.. wanneer staat de ‘Vlaming’ op z’n strepen ??

 10. Als je als 2de verblijver eigenaar bent van een appartement van rond de 1 miljoen euro, wat kan je dan een boete schelen van 250 € ? Daar wordt eens ferm mee gelachen.

 11. Die ouders sturen hun jongeren, die ze zelf niet de baas kunnen en nog minder weten hoe ze ze manieren moeten leren daar de meesten er zelf geen hebben, zo maar naar een appartement aan de kust (waarschijnlijk tweede verblijvers) om eens enkele dagen “van hun tram” te kunnen geven. Dan mogen de politie- en hulpdiensten tussenkomen om ladderzatte en gedrogeerde jongeren naar de spoed te voeren. Ze hadden ze beter hun roes laten uitslapen op het strand. De kou zou ze wel gewekt hebben. Je kunt nu zeggen dat ze beter buiten zijn dan binnen maar dat ze dan in hun eigen streek blijven om de idioot uit te hangen want we zijn nog altijd in volle coronatijd en ze moeten onze mooie gemeente niet komen bederven met allerlei restafval en al zeker niet de politie ambeteren en het ziekenhuispersoneel lastig vallen met braaksel en eventueel besmetten met het covid-19 virus. Als je dan nog verneemt dat de meesten uit Wallonië en het Brusselse afkomstig waren is dit nog erger want moesten ze Vlaanderen niet hebben vergaan ze inderdaad van de armoede. Sommige van hun ouders steunden hen zelfs, geboden ons kalm te blijven en aanzien ons nog altijd als “underdogs” maar in realiteit is het wel het omgekeerde. Nochtans WETEN RECHTGEAARDE oudere Brusselaars maar AL TE GOED dat de mensen uit de “VLAANDERS” HARDE WERKERS zijn en ze geven dat ook grif toe! Zal het deze zomer weer de beurt zijn aan de Nederlanders op het Van Bunnenplein?

Er zijn geen reacties meer mogelijk.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers