Home Zwinregio Zeebrugge Invloed van de vakbonden in de havens aan banden

Invloed van de vakbonden in de havens aan banden

Ons land zal de regels rond havenarbeid deels moeten aanpassen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Het aparte statuut van de havenarbeiders is niet in gevaar. Maar wel de manier waarop ze erkend worden. Dat moet anders. Vakbonden en werkgevers in de Antwerpse haven gaan volgende week samen zitten, om het arrest te bestuderen en een oplossing te zoeken. Vooral de aanwerving van havenarbeiders moet anders. Tot op vandaag beslissen de vakbonden wie er in de haven mag gaan werken wat natuurlijk een “onnatuurlijke” situatie is. Een aantal havenarbeiders hebben hiertegen intussen ook zelf juridische stappen gezet.

De wet-Major of de wet op de havenarbeid dateert van 1972 en bepaalt dat werk in havengebieden alleen door een erkende havenarbeider uitgevoerd kan worden. Bovendien kunnen die havenarbeiders enkel erkend worden door een commissie van werkgevers en vakbonden. De wet is genoemd naar Louis Major, voormalig vakbondsleider en eind jaren 60 begin jaren 70 ook minister van Arbeid en Tewerkstelling voor de socialistiche partij BSP. Tegenstanders van de wet noemen die een inbreuk op de vrije concurrentie.

Het Hof boog zich over de wet-Major op vraag van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof. Niet alleen werden de rechters in Luxemburg gevraagd of de Belgische regeling, die specifieke regels voorziet voor het in dienst nemen van havenarbeiders, strijdig is met het Unierecht, er werd hen ook gevraagd of ze aanvullende criteria konden aanreiken om vast te stellen of de regeling door de beugel kan.

In zijn arrest schiet het Hof de Belgische wet niet volledig af. Dat alleen een erkende havenarbeider havenarbeid schepen mogen laden en lossen in de Belgische havens kan op zich verantwoord zijn om de veiligheid in de havens te garanderen en arbeidsongevallen te voorkomen, oordeelt het Hof.

“Dat kan een rechtvaardiging zijn voor een beperkende regeling in een erkenningsprocedure voor havenarbeid”, zegt Stefaan Van der Jeught, woordvoerder van het Hof van Justitie. Het Hof zegt er wel bij dat dat concreet gezien nog moet worden getoetst door het Belgisch Grondwettelijk Hof en de Raad van State.

Moeilijker voor buitenlandse werknemers

Dat de erkenning van die havenarbeiders moet gebeuren door een paritair comité is echter wel in strijd de Europese rechtsregels, stelt het Europees Hof. “De rol die dat comité speelt bij de erkenning van de havenarbeiders en bij de toelating tot de pool van havenarbeiders en ook voor de selectieproeven, dat vindt het Hof in strijd met het Europese Unierecht”, zegt Van der Jeught.

“Het is namelijk in strijd met het vrij verkeer van personen, het vrij verkeer van vestiging en het vrij verkeer van diensten.” De rol van dat comité maakt het met andere woorden moeilijker voor havenbedrijven om te werken met buitenlandse werknemers en voor buitenlandse bedrijven om zich in de haven te vestigen. Zo’n comité is “noch noodzakelijk, noch geschikt om het nagestreefde doel te bereiken”, luidt het arrest.

Het Hof stelt echter niet hoe die erkenning dan wel moet verlopen. Het is nu aan de Raad van State en het Grondwettelijk Hof om op basis van het arrest en de argumentatie van het Europees Hof een definitieve uitspraak te doen over de wet-Major.

Reactie van de vakbonden

Op dit moment wordt de inhoud van de uitspraak geanalyseerd en wordt de concrete impact ervan op bepaalde aspecten van de organisatie van de havenarbeid bekeken. De uitspraak en de teksten zijn van té groot belang en essentieel voor onze havenarbeiders, onze bedrijven en de werking van onze havens om hierover uit de losse pols stelling in te nemen. De sociale partners treden eerstdaags in gesprek met de Belgische overheid.

Het Werkgeversverbond der Belgische zeehavens en het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Belgische zeehavens begrijpen dat er bij hun havenarbeiders hierover ongerustheid heerst. Aan hen vragen zij om geduld en vertrouwen te hebben. Immers, in geen van beide procedures staat de wet op de havenarbeid, de wet-Major, ter discussie. De sterke fundamenten van onze Belgische havenarbeidsorganisatie blijven overeind.

De sociale partners wensen ook op te merken dat in beide dossiers de omzetting van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie door de twee genoemde Belgische rechtsinstanties in verband met de gestelde vragen moet afgewacht worden. Tendentieuze uitspraken zijn op dit moment dus zeer voorbarig en misplaatst. Het recente verleden heeft bovendien geleerd dat het mogelijk is om binnen de contouren van het sociaal overleg in samenwerking met de overheid tot werkbare oplossingen te komen.

Het Werkgeversverbond der Belgische zeehavens en het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Belgische zeehavens wensen enkel via deze gemeenschappelijke communicatie te reageren.

6 REACTIES

 1. Eindelijk wordt de macht van de vakbonden een (beetje ) aan banden gelegd.
  Hopelijk ligt de tijd waarin je eerst lid moet zijn van een vakbond vooraleer je in de haven wordt toegelaten snel achter ons.
  Op die manier maken de vakbonden de mensen onder andere schatplichtig, bijvoorbeeld bij stakingen is het bijna onmogelijk van “niet mee te doen”.

 2. Vroeger, toen ik klein was en me toen al in de haven van Zeebrugge interesseerde, was een havenarbeider iemand die schepen loste, aan de kade legde en allerlei zwaar werk deed. Het waren mensen waar je naar opkeek. Nu zouden mensen die binnen een bedrijf doosjes vullen met bepaalde producten ook al als havenarbeider willen betaald en behandeld worden. Ik vind mensen die kranen bedienen, roro-schepen laden en lossen, enz… echte havenarbeiders die naam verdienen want niet om het even wie kan dat zonder ongevallen te veroorzaken maar éénmaal BINNEN de poort van een bedrijf is dat toch wel enigszins anders en gelden andere wetten daar dat in feite geen echte havenarbeiders/havenarbeidsters of “dokwerkers” zijn. Het is zeker NIET aan de vakbonden of politieke partijen om te zeggen wie al dan niet in een haven MAG werken. Als dit waar is zijn dat pure maffiapraktijken!

 3. De vakbonden hebben hun tijd gehad, waren een noodzaak, maar zijn nu eerder een politiek aanhangsel geworden die soms zelfs de werker(vrouw-man) een hak zetten, en eerder hen nadeel berokkenen, denk maar aan het vrachtvervoer, daar worden eigen mensen vervangen door vreemden..

 4. wees maar voorzichtig met dat schimpen op de vakbonden en de wet Major. Als we geen deugdelijke bescherming hebben van de arbeidsmarkt in onze havens zitten we binnen de kortste keren hier met honderden vreemde (chinese?) havenarbeiders , zoals in alle havens langs de Nieuwe Zijderoute. De chinese containerrederijen zijn erg machtig, ze zouden niets liever willen dan te mogen werken met ijverige chinese landgenoten, die bereid zijn 24h op 24 , 7 dagen per week te werken. En als het hen hier niet meer zint, ontmantelen ze hun containerkranen , zetten ze op een schip en vertrekken met hun hebben en houden ; het zijn toch de Belgen die de grootste investering hebben gedaan : de kaaimuren, sluizen en bruggen. Het enige wat de tegenstanders van het dokwerkersstatuut willen , is de kans om te kunnen werken goedkope arbeidskrachten (transmigranten? ) , die zijn veel gewilliger dan die lastige Belgische dokwerkers.

  • Begrijp heel goed uw aanbrengen Guy de Pauw.
   Maar moesten de vakbonden die heel goed vertegenwoordigd zijn in verschillende politieke partijen, zelfs verkozenen hebben, dus mede de wetten maken, nu eens voor immer en altijd een degelijke wetgeving maken, ook doen naleven dat ‘vreemde’ havenarbeiders dezelfde lonen en arbeidsvoorwaarden moeten hebben als de onze, zouden ‘vreemde’ werkgevers of investeerders die ook willens en wetens moeten volgen..
   Ja we hebben zelf onze havens laten bouwen en betaald, met alle bijkomende infrastructuur, maar ‘k vrees dat er met geld alles te koop is…zie de voorbeelden in andere EU landen…
   De grootste ‘vijand’ is alweer Europa, en daardoor zijn die “vreemden”(zoals Chinezen) er op gebrand in Vlaanderen proberen die wet-Major teniet te doen, verwachten zeker geen tegenstand van Europese meestal niet verkozen leiders…
   Mag ik U erop wijzen dat onze eigen dokwerkers “ijverige” Vlamingen zijn, niet moeten onderdoen voor Chinese arbeiders😉, die Chinezen zijn dan ook meestal onderdrukt op verschillende manieren..

  • Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat over het feit dat als je lid bent van de vakbond, je altijd voorrang hebt om aan de haven te starten. Mensen die zich niet willen aansluiten bij een syndicaat hebben nauwelijks kans om te starten aan de haven.

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers