Home Zwinregio Zeebrugge Zeebrugse Havengemeenschap pleit voor het strafbaar stellen van inklimming

Zeebrugse Havengemeenschap pleit voor het strafbaar stellen van inklimming

Het aantal transmigranten dat via de haven van Zeebrugge het Verenigd Koninkrijk wil bereiken, kende de laatste maanden een significante stijging. Los van de menselijke problematiek, kan dit voor grote financiële en economische gevolgen zorgen voor bedrijven (bv. logistieke dienstverleners, terminals in de haven …). 

De transmigranten gaan vaak driest te werk. Er worden gaten gemaakt in omheiningen, er is indringing op kaaien via het water, er wordt in schepen naar binnen geklommen langs meertouwen of zijrampen, er wordt ingeklommen in treinladingen vanop een al dan niet rijdende trein, enz. Voor zowel omwonenden als bedrijven is dit een onhoudbare situatie.

Daarom ging Apzi – Voka West-Vlaanderen in gesprek met de bevoegde instanties om de problematiek aan te kaarten en op zoek te gaan naar oplossingen voor dit probleem. Zo pleit Apzi – Voka West-Vlaanderen voor een efficiëntere afhandeling van gevatte transmigranten door de Dienst Vreemdelingenzakeneen efficiënt beheer van de beschikbare databijkomende middelen voor politiediensten en veiligheidsinfrastructuureen verhoogde beveiliging van snelwegparkings, en een wijziging van het strafwetboek waardoor inklimming in een vrachtwagen, schip of trein strafbaar wordt gesteld (wat nu nog niet het geval is).

Eind vorig jaar organiseerde Apzi – Voka een overleg tussen de havenbedrijven, Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé en het Zeebrugse havenbestuur om bovenstaande punten te bespreken. 

Recent heeft Apzi-Voka een advies overgemaakt aan de Commissie Justitie van het federaal parlement met betrekking tot het wetsvoorstel tot wijziging van het strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het zonder machtiging of toestemming binnenkomen of binnendringen in een voertuig, een vaartuig, een wagon of een vliegtuig. Apzi-Voka pleit voor deze wetswijziging, omdat dit een ontradingseffect zal creëren ten aanzien van illegale migratie en mensensmokkel. Daarnaast zal dit de politie en justitie meer slagkracht geven om op te treden, zeker als er een effectieve strafvervolging aan gekoppeld wordt (bv. in geval van verzwarende omstandigheden zoals het meermaals plegen van dergelijke feiten). In die zin dient de onmiddellijke minnelijke schikking en het snelrecht in overweging genomen te worden. Hierdoor kan men de straffeloosheid van dergelijke acties tegengaan en kan de schade die de handelspartijen ondervinden vergoed worden.

1 REACTIE

  1. Hopelijk houdt men eindelijk eens rekening met de verzuchtingen van de Zeebrugse bevolking want de transmigranten gaan steeds driester te werk.

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers