maandag, april 15, 2024
HomeKnokke-HeistPositieve Echo's uit Winkelstraat Experiment

Positieve Echo’s uit Winkelstraat Experiment

Tijdens de feestelijke periode van 22 tot en met 31 december 2023, baadde de Graaf d’Ursellaan in Heist, Knokke-Heist, in een atmosfeer van kerstmuziek, dankzij een initiatief van het gemeentebestuur op aanvraag van het Boulevardcomité en het toenmalige gemeenteraadslid Geert Deman. Dit experiment, opgezet na de heraanleg van de winkelstraat, had als doel de impact van muziek op de winkelervaring te beoordelen.

De kerstmuziek, die elke dag tussen 14 en 18 uur te horen was, kreeg al snel aandacht van de gemeenschap. Een feedbackpunt over het volume leidde tot onmiddellijke aanpassingen, wat de responsieve houding van het gemeentebestuur benadrukte. Uit een bevraging onder 24 respondenten – waarbij een mix van ondernemers, bezoekers en andere betrokkenen hun ervaringen deelden – bleek dat 75% positief tot zeer positief stond tegenover deze muzikale toevoeging.

De resultaten van de testfase zijn veelzeggend: een meerderheid van de respondenten genoot van de muziek, met 50% die de uitvoering als correct ervoer. Interessant is dat 45% van de deelnemers voorstander is van dagelijkse muziek, terwijl 41% de voorkeur geeft aan muziek die gelinkt is aan specifieke periodes of feestdagen. De meningen over de ideale tijdstippen voor de muziek waren verdeeld, alhoewel de helft van de respondenten aangaf dat zowel de ochtend als de middag geschikte momenten waren.

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist is naar eigen zeggen verheugd over de positieve ontvangst en ziet dit als een bemoedigende stap richting het verder uitwerken van een muziekbeleid voor de handelsstraten. Het project Doortocht Heist, waarin de muziekboxen in nieuwe lantaarnpalen werden geïntegreerd, wordt gezien als een succesvolle investering die bijdraagt aan een levendige winkelbuurt waarin zowel klanten als ondernemers zich thuis voelen.

Deze positieve feedback markeert mogelijk het begin van een nieuwe traditie in Knokke-Heist, waar muziek een integraal onderdeel wordt van de winkelervaring. Het gemeentebestuur bekijkt nu hoe ze deze benadering kunnen uitbreiden en verfijnen, met als doel de winkelstraten niet alleen tijdens de kerstperiode, maar gedurende het hele jaar door muzikaal te verrijken.