13.9 C
Knokke-Heist
5 augustus , 2021

HomeKnokke-HeistResultaten van de woonenquête leggen onbetaalbaarheid nog eens bloot

Resultaten van de woonenquête leggen onbetaalbaarheid nog eens bloot

Van 20 december 2020 tot 1 maart 2021 publiceerde de gemeentelijke dienst Wonen een digitale enquête waarbij bij 16- tot 40-jarigen gepeild werd naar hun woonbehoeften in Knokke-Heist. Om deze doelgroep te stimuleren om aan de bevraging deel te nemen, hing er aan de enquête ook een prijs vast. Uit de meer dan 1000 respondenten werd via een elektronische loting een winnaar getrokken. De gelukkigen waren Silas Verheye en Kelly Daniëls uit Zeebrugge. Het jonge koppeltje werd op vrijdag 25 juni 2021 door burgemeester Piet De Groote en schepen van Wonen Kathleen van der Hooft in de bloemetjes gezet. Ze mochten ook een waardebon van 80 euro en een goodiebag in ontvangst nemen. Het geluk kan bij Silas en Kelly blijkbaar niet op want eerstdaags verhuizen ze ook nog naar hun droomwoning in Trapegeer in de wijk Oostwinkel in Knokke-Heist.  

Fenomenale respons 

Omdat de woonenquête enkel digitaal via Facebook en de website van het gemeentebestuur publiek werd gemaakt, was het aanvankelijk koffiedik kijken hoeveel geïnteresseerden actief zouden deelnemen. Tot ieders verrassing was de respons fenomenaal. Op heel korte tijd reageerden meer dan 1000 personen die bovendien ook de open vragen uitgebreid en heel zinvol invulden met waardevolle ideeën en suggesties. Een duidelijk signaal dus voor het gemeentebestuur dat dit een hot beleidsthema is dat jonge mensen heel hard bezighoudt.  

95% wil in Knokke-Heist blijven wonen of er terugkomen 

Bijzonder hoopgevend is dat maar liefst 95% van de bevraagden aangeeft dat ze in Knokke-Heist willen blijven wonen of terugkomen! 40 % van de respondenten is al eigenaar, 60 % huurt of woont nog thuis.  Er is een segment dat wil blijven huren, grotendeels in afwachting van andere mogelijkheden. Nu moet men vaak in functie van de huurprijs ‘kiezen’ voor een (te) klein(e) woning of appartement. 70 % van de mensen (zowel huurders als eigenaars) streeft naar een grondgebonden, eigen woning met 3 slaapkamers.  

(On)betaalbaarheid van traditionele en alternatieve woonvormen 

Uit de vele open reacties blijkt dat de betaalbaarheid van de woning een heel grote rol speelt. Meer dan 40 % van de respondenten heeft een netto-inkomen tussen de 1.500 en 2.500 euro. Nauwelijks 20 % van de mensen geeft aan over een kapitaal van 80.000 euro (of meer) te beschikken wat het minimale startbudget is om een ‘betaalbare’ woning van 350.000 euro te kopen.  Op de vrije markt is een dergelijk pand trouwens nauwelijks te vinden in Knokke-Heist. Volgens de laatste statistieken is de badplaats momenteel de duurste gemeente van ons land met een mediaanprijs van 675.000 euro voor een woning.  Het gemeentebestuur zal dus via de nieuwe dienst Wonen heel wat creativiteit aan de dag moeten leggen om deze nijpende woonproblematiek op te lossen.  De enquête toont in dit verband trouwens aan dat heel wat alternatieve woonvormen bij de bevolking nog niet gekend zijn zoals kangoeroewonen, hamsterhuren, cohousing, hybride wonen, tiny houses, erfpacht, casco wonen, community land trust, uitgestelde koop, clusterwonen…   En onbekend maakt onbemind. De helft van de respondenten geeft wel aan dat ze hierover meer te weten willen komen op een informatieavond. 

Nieuwe dienst Wonen opgestart 

Het gemeentebestuur neemt de signalen uit de enquête heel ernstig en heeft ondertussen al de eerste stappen gezet naar mogelijke oplossingen. Zo werd de nieuwe dienst Wonen opgericht en de aanwerving van het nodige personeel voorzien. Vanaf 15 juli wordt een vacature uitgeschreven voor een functie van medewerker op B-niveau voor het woonloket. In tegenstelling tot de dienst Stedenbouw waar architecten en bouwheren vooral technische informatie krijgen, spitst de dienst Wonen zich meer toe op het sociale en welzijnsaspect van bouwen en verbouwen. Als burger kun je al je woonvragen rechtstreeks aan het woonloket stellen en krijg je een uitgebreid en gefundeerd antwoord op maat van de klant.  

Studie naar nieuwe woonvormen 

In opdracht van het college van burgemeester en schepenen is de dienst Wonen ook gestart met een studie naar nieuwe woonvormen (o.a. hybride of coöperatief wonen) in functie van betaalbaarheid. Bedoeling is om deze alternatieve woonvormen ook effectief te realiseren in o.a. de wijk Heulebrug. In het najaar van 2021 organiseert de dienst Wonen een informatieavond waarop de plannen concreet uit de doeken worden gedaan en gepolst wordt naar de specifieke woonwensen van de aanwezigen. Geïnteresseerden die daarvan op de hoogte willen gebracht worden, kunnen hun emailadres bezorgen aan de dienst Wonen via woonloket@knokke-heist.be of regelmatig de website www.knokke-heist.be/wonen raadplegen. 

Alle deelnemers aan de woonenquête krijgen de resultaten deze week nog doorgemaild. Het volledige rapport kan iedereen ook rustig nalezen op https://www.knokke-heist.be/wonen/woonenquete  

4 REACTIES

  1. OK, de onbetaalbaarheid in Knokke-Heist wordt nog maar eens voor de zoveelste keer blootgelegd. Laat ons eens een kat een kat noemen, m.a.w. het beleid van de afgelopen 40 jaar. Dat is een beleid dat enkel gericht is op het aantrekken van kapitaalkrachtige senioren, al de rest is veel te min. Wie zwaait er de plak de afgelopen 40 jaar en nog steeds? Het enige wat de huidige burgemeester doet, is zand in de ogen strooien, ik ben er zelfs zeker van die nog minder gaat realiseren dan de bewuste burgermanifesten van Verhofstadt destijds … die ook op een sisser zijn uitgedraaid. Misschien eens beseffen dat een stem voor de meerderheid in Knokke-Heist = indirect een stem voor de vastgoedontwikkelaars en dat al de afgelopen 40 jaar. In Heist komt er een zogenaamd “Community House”, naast het feit dat deze term mogelijk een inbreuk op de taalwetgeving is, in ieder geval een aanfluiting, heeft dit project niets maar dan ook niets met de eigenheid van Heist te maken, dient enkel als gunst aan alweer die vastgoedontwikkelaars. Het Casino te Knokke, enig idee hoeveel miljoenen euro men al aan studies heeft verkwist? Uiteraard dienen deze studies steevast te gebeuren door “prestigieuze” of “gerenommeerde” studiebureaus, studiebureaus uit Knokke-Heist zelf dat is veel te min. “We gaan de mondaine uitstraling van Knokke-Heist toch niet te grabbel gooien!” Knokke-Heist is de speeltuin of het pretpark voor vastgoedontwikkelaars!

  2. Het is toch reeds lang een vaststaand feit dat onze mooie riante gemeente er één wordt voor kapitaalkrachtige tweede verblijvers die zich meestal op rijpere leeftijd hier komen vestigen. Binnen een niet zo grote tijdspanne zal onze gemeente ogen als één groot bejaardentehuis zonder jonge mensen. Het is ook algemeen geweten dat een gemeente zonder jeugd op sterven na dood is en voor wat die jeugd betreft heb ik het niet over vreemden die hier hun jongeren droppen tijdens de vakantiemaanden om keet te schoppen maar over échte Knokke-Heistenaars die hun geliefde gemeente moeten verlaten omdat ze zelfs als tweeverdieners geen huis meer kunnen kopen, laat staan bouwen.

  3. Volledig akkoord met bovenstaand artikels, 40jaar lang zijn alleen de kapitaal krachtige personen welkom in Knokke-Heist, nu Lippens overleden is zit het schepencollege met de gebakken peren, en niemand durft een maatregel nemen om de jeugd van onze gemeente te helpen om zeer goedkoop een woning te kopen, dat wil zeggen ten hoogste 250000€ de rest moet de gemeente eventuee bij leggen naar gelang de inkomsten van de kopers, vorig jaar stroef het gemeente bestuur nog dat in de vetpot van Knokke-Heist nog miljoenen zit, dus laat ze een beetje rollen heren 30jaar word er over gepalaverd NU de plicht voldoen.Aan het werk Dames en Heren

  4. Alleen wanneer de gemeente of Heist Best of een andere overheid de gronden verwerft kan de gemeente de prijzen in de hand houden . Dit werd bewezen in de jaren 70 in Heist met de wijk Oostwinkel . Ook in Heulebrug heeft men deze politiek gedeeltelijk toegepast. Kan de gemeente een prive verkaveling toelaten mits de prijs van de gronden of gebouwen onder een bepaald maximum verkocht worden ? Een woning voor 250.000 € is niet realistisch de dag van vandaag . Heist best heeft ook in Knokke heel wat sociale woningen gerealiseerd maar alleen wie een bescheiden inkomen heeft komt in aanmerking . 350.000 € is betaalbaar voor wie 2 inkomens heeft . De conceptnota Beleidsplan Ruimte is terzake zeer duidelijk . Iedereen kan deze via internet raadplegen . Het volstaat de bladzijde 69 te lezen .

Er zijn geen reacties meer mogelijk.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers