vrijdag, februari 23, 2024
HomeDammeVeerkracht in Noord-West-Vlaanderen: Een Groene en Ondernemende Toekomst

Veerkracht in Noord-West-Vlaanderen: Een Groene en Ondernemende Toekomst

Noord-West-Vlaanderen staat op de drempel van een transformatieve periode. Met een indrukwekkende som van ongeveer 3,5 miljoen euro zet LEADER, een initiatief gericht op het stimuleren van plattelandsontwikkeling, zijn zinnen op het versterken van de regio’s veerkracht. Het doel? Een omgeving creëren die zowel nu als in de toekomst welvaart biedt, waar het leven en ondernemen hand in hand gaan met duurzaamheid en gezondheid. Dit artikel duikt in hoe LEADER deze visie tot leven wil brengen en hoe jij hieraan kan bijdragen.

De Visie van LEADER

LEADER streeft ernaar Noord-West-Vlaanderen te transformeren tot een regio die flexibel inspeelt op hedendaagse en toekomstige uitdagingen. Dit betekent een focus op:

  • Economische Veerkracht: Door de lokale economie te stimuleren met projecten die lokale bedrijven, de landbouwsector, en culturele initiatieven ondersteunen.
  • Duurzaam Wonen en Ondernemen: Het bevorderen van een leefomgeving waar inwoners en ondernemers in harmonie met de natuur kunnen leven en werken.
  • Gezonde en Sterke Omgeving: Het versterken van de biodiversiteit en het landschap van Noord-West-Vlaanderen, zodat het een robuuste regio wordt die klaar is voor de toekomst.

Hoe Kan Jij Bijdragen?

LEADER nodigt iedereen uit om deel te nemen aan dit ambitieuze project. Heb je een innovatief idee dat de regio kan verbeteren? Dit is je kans om een verschil te maken. De financiering staat open voor een breed scala aan deelnemers, waaronder lokale besturen, non-profitorganisaties, en bedrijven. Jouw project kan vallen onder één van de drie hoofdthema’s:

  1. Lokale Landbouw & Korte Keten: Initiatieven die de lokale voedselproductie stimuleren en de afstand tussen producent en consument verkleinen.
  2. Leefbare & Levendige Dorpen: Projecten gericht op het verhogen van de levenskwaliteit in dorpen, door bijvoorbeeld het verbeteren van publieke ruimtes of het aanbieden van culturele en sociale activiteiten.
  3. Biodiversiteit & Landschapskwaliteit: Inspanningen om de natuurlijke omgeving te beschermen en te verrijken, waardoor het landschap niet alleen mooier wordt, maar ook bijdraagt aan de gezondheid van de regio.

De Weg Vooruit

Om deel te nemen, dien je jouw projectconcept in vóór 29 maart 2024. Dit biedt een unieke mogelijkheid om niet alleen financiële steun te ontvangen, maar ook om deel uit te maken van een grotere beweging die streeft naar een duurzame toekomst voor Noord-West-Vlaanderen.

Idee insturen

LEADER Noord-West-Vlaanderen biedt een krachtige kans voor iedereen die gepassioneerd is over het verbeteren van de levenskwaliteit op het platteland. Door te investeren in lokale landbouw, levendige gemeenschappen en biodiversiteit, kunnen we samen werken aan een veerkrachtige regio die klaar is voor de uitdagingen van morgen. Heb je een idee dat kan bijdragen aan deze visie? Laat je stem horen en draag bij aan de toekomst van Noord-West-Vlaanderen.