HomeZwinregio200 jaar Napoleon in de Zwinregio

200 jaar Napoleon in de Zwinregio

Het is dag op dag 200 jaar geleden dat Napoleon Bonaparte stierf. Hij is nog altijd de beroemdste machthebber die Frankrijk ooit had. Ongetwijfeld herken je hem van schilderijen of afbeeldingen. Maar wist je dat hij nog steeds van grote invloed is op ons leven? Aan hem hebben we in de Zwinregio ook de Damse Vaart te danken het “Napoleonkanaal”.

Damme is in de middeleeuwen groot geworden door haar verbinding met de zee, maar dat was niet via de Damse Vaart, zoals wel eens wordt gedacht.  Toch is het misverstand niet zo gek want de vaart volgt wel in grote lijnen het traject van het oude Zwin.

De Damse Vaart werd op bevel van Napoleon gegraven (vanaf 1810), vandaar ook de alternatieve benaming “Napoleonkanaal”.  Deze graafwerken werden nota bene uitgevoerd door Spaanse krijgsgevangen, “afstammelingen” van de heren die niet zo lang voordien de scepter zwaaiden in de Nederlanden.  Het kanaal moest deel uitmaken van een netwerk van kanalen langsheen de kust die een snelle bevoorrading van de Franse soldaten moest mogelijk maken en tegelijk vermeed Napoleon daarmee de confrontatie met de machtige Engelse marine.  De Damse Vaart zelf zou Brugge met de Schelde moeten verbinden, maar zo ver is het nooit gekomen.  Napoleon verloor de strijd en het kanaal is nooit afgewerkt geraakt.  Het laatste stukje tussen Hoeke en Sluis werd pas in 1856 uitgegraven.  Ondertussen was het kwaad al geschied: Napoleon had het kanaal dwars door Damme laten trekken met als gevolg dat een groot deel van de stad werd afgebroken, onder andere de Korenmarkt en vele statige herenhuizen.  De 3 waterlopen die tot dan toe in het centrum van Damme samenvloeiden (Lieve, Reie en Zwin) en de havenkom, werden opgevuld met het zand van de “Damse Vaart”.  Ook de laatste resten van Monnikerede verdwijnen in het water.

In het midden van de 19e eeuw werden ook het Leopold- en het Schipdonkkanaal gegraven, die op het Damse grondgebied broederlijk naast elkaar lopen.  Deze twee waterlopen kruisen de Damse Vaart tussen Damme en Oostkerke en dat stelde een groot probleem want het debiet van de verschillende kanalen was verschillend. Om dit op te lossen werden de “Siphons” gebouwd.  Via deze ingenieuze constructie “doken” het Leopold- en het Schipdonkkanaal als het ware onder de Damse Vaart en kon de scheepvaart ongestoord de twee kanalen oversteken. 

1 REACTIE

  1. Bij de Siphon is het sinds de laatste keer dat ik heb gekeken de Damse vaart die onder het Leopold- en Schipdonkkanaal duikt.

Er zijn geen reacties meer mogelijk.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers