HomeKnokke-HeistKnokke-Heist geeft extra ruimte aan de fietser

Knokke-Heist geeft extra ruimte aan de fietser

Binnen de bebouwde kom mogen fietsers maximum met twee naast elkaar rijden. Zij moeten echter verplicht achter elkaar gaan rijden wanneer tegemoetkomend verkeer hen niet kan kruisen.Buiten de bebouwde kom moeten zij ook achter elkaar gaan rijden bij het naderen van een voertuig dat achter hen rijdt. Fietsers moeten bovendien altijd achter elkaar rijden wanneer er een aanhangwagen aan de fiets is gekoppeld. 

Het gemeentebestuur wil in het kader van het Masterplan Fiets door middel van fietsmarkeringen in de Lippenslaan en Nieuwstraat het onderling begrip en de hoffelijkheid tussen auto’s en fietsers versterken. De logo’s tonen de fietsers dat ze hier wel degelijk volgens het verkeersreglement naast elkaar mogen rijden. Dit zal tevens de verkeersveiligheid voor deze zwakke weggebruikers versterken, aangezien ze duidelijk hun ruimte opeisen. De markeringen wijzen de autobestuurders erop dat ze ruimte moeten geven aan de fietsers die per twee naast elkaar fietsen, en per definitie dus achter de fietsers moeten blijven.  

Geduld en hoffelijkheid 

Van beide partijen wordt een zekere vorm van hoffelijkheid verwacht. Het naast elkaar rijden van tweewielers is een recht maar geen plicht.  Uit hoffelijkheid zouden fietsers, zeker als ze traag rijden, toch best eventjes achter elkaar gaan rijden om automobilisten die achter hen rijden de kans te geven hen in te halen. Voor automobilisten geldt: geduld is een schone deugd! Zij mogen fietsers zeker niet in gevaar brengen door te dicht achter hen te rijden of hen op onverantwoorde wijze in te halen.  

Hou voldoende afstand 

Vergeet als automobilist niet dat je dat je in de agglomeratie tussen jezelf en de fietser die je passeert een zijdelingse ruimte van één meter moet laten. Je moet dus voldoende ruimte en tijd hebben om veilig te kunnen passeren! Buiten de bebouwde kom moeten bestuurders van motorvoertuigen of motorfietsen een zijdelingse afstand van ten minste 1,5 m laten tussen hen en fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen. Dit is een van de nieuwe verkeersregels die op 31 mei 2019 in werking zijn getreden. 

Planning werkzaamheden  

De werken voor het aanbrengen van de fietsmarkeringen vinden op maandag 14 juni en dinsdag 15 juni 2021 plaats vanaf 5 uur om zo weinig mogelijk impact te hebben op het doorgaand verkeer. Hieronder vind je de planning. 

maandag 14 juni 

Lippenslaan noord van 5 tot maximaal 10 uur 

Op de oostelijke en westelijke rijbaan van de Lippenslaan, tussen het Maurice Lippensplein en het Burgemeester Frans Desmidtplein worden fietslogo’s geschilderd. Eerst worden de markeringen aan de oostelijke zijde aangebracht en wordt de oostelijke rijbaan afgesloten ter hoogte van de rotonde aan de Sebastiaan Nachtegaelestraat. Vervolgens worden de logo’s langs de westelijke zijde geschilderd en wordt de westelijke rijbaan afgesloten ter hoogte van de Elizabetlaan. Er wordt tevens tijdelijk parkeerverbod ingevoerd om te vermijden dat plaatselijk verkeer ter hoogte van de pas geschilderde logo’s nog over de parkeerstrook zou kunnen rijden. 

Nieuwstraat van 8 tot maximaal 12 uur 

In de Nieuwstraat tussen de Westkapellestraat en de Camillle Pisarrodreef worden fietslogo’s en een randlijn geschilderd. De rijbaan wordt hierbij tijdelijk voor het gemotoriseerd verkeer afgesloten 

dinsdag 15 juni  

Lippenslaan zuid van 5 tot maximaal 10 uur 

Op de oostelijke en westelijke rijbaan van de Lippenslaan tussen het Burgemeester Frans Desmidtplein en de Kustlaan worden fietslogo’s op het wegdek aangebracht. Eerst worden de markeringen aan de oostelijke zijde aangebracht en de oostelijke rijbaan afgesloten ter hoogte van de Jozef Mommenstraat. Vervolgens worden de logo’s langs de westelijke zijde geschilderd en de westelijke rijbaan afgesloten ter hoogte van de Kustlaan/Van Bunnenplein. Er wordt tevens tijdelijk parkeerverbod ingevoerd.  

3 REACTIES

  1. Mooi initiatief om de weggebruiker (zowel fietser als autobestuurder) niet alleen op de regels te wijzen, maar ook om hen tot hoffelijkheid aan te sporen. Misschien kan het gemeentebestuur er ook eens aan denken om aan de voetgangerstunnel van Heist de fietser eraan te herinneren dat ze moeten afstappen. Een simpele affiche met daarop een fietser die met zijn fiets aan de hand stapt kan iedereen begrijpen, ongeacht de taal die je spreekt.

  2. Het zou in de Meerlaan ook fietsvriendelijker en comfortabeler zijn als de kasseien zouden plaats maken voor en deftig effen fietspad. Je ziet nauwelijks het verschil tussen fiets- en voetpad en bij glad en regenweer is het ook gevaarlijk.

  3. Juist Marieke en het zelfde aan de school in de Parmentierlaan. Daar zijn de kasseien op de baan vervangen door asvalt maar het fietspad is enorm gevaarlijk

Er zijn geen reacties meer mogelijk.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers