zondag, april 21, 2024
HomeDammeLicht voor Warmte: Creativiteit en Solidariteit Schijnen in Brugge tijdens de Warmste...

Licht voor Warmte: Creativiteit en Solidariteit Schijnen in Brugge tijdens de Warmste Week

In het sfeervolle decor van West-Vlaanderen, bereidt het bisdom Brugge zich voor op een bijzondere bijdrage aan de Warmste Week: de actie ‘Licht voor Warmte’. Met 10.000 vlambeschermers, verspreid over 14 verkooppunten, nodigt het initiatief de gemeenschap uit om tijdens de kerstperiode met elkaar te verbinden en solidariteit te tonen.

Creativiteit en Verbinding door Vlambeschermers

Het concept van de actie, geïnspireerd door een kaarsjesprocessie in Lourdes, moedigt deelnemers aan om een vlambeschermer creatief te versieren en een wens voor een ander op te schrijven. Nathalie Verstraete, een van de initiatiefnemers, benadrukt het doel van de actie: het bevorderen van creativiteit en het versterken van de gemeenschapszin.

Deelnemers kunnen hun versierde vlambeschermers uitwisselen tijdens lokale lichtmomenten. Dit symbolische gebaar staat centraal in de actie, waarbij het ontvangen van een wens van een ander de kerstgedachte versterkt. De vlambeschermers zijn beschikbaar voor 2,50 euro per stuk.

Betrokkenheid van Scholen en Bekende Personen

De actie roept jongerengroepen, scholen en tekenacademies op om actief deel te nemen. Ook enkele bekende personen dragen hun steentje bij door vlambeschermers te versieren. Deze worden via een veiling verkocht, waarvan de opbrengst de projecten van de Warmste Week ondersteunt.

Lichtmomenten: Een Hoogtepunt in December

De lichtmomenten, een hoogtepunt van de actie, worden in december georganiseerd. Deelnemers komen samen met hun kaars en versierde vlambeschermer. De afsluiting van de actie vindt plaats op 22 december in Brugge. Deelnemers verzamelen in de Sint-Salvatorskathedraal voor een bezinning, gevolgd door een samenkomst bij ’t Zand en een afsluitende ontmoeting in het Sint-Lodewijkscollege.

Steun de Actie

Geïnteresseerden kunnen de actie ondersteunen door een gift te doen op rekeningnummer BE80 7390 2142 5277 met de vermelding ‘Actie Warmste Week’. Voor meer informatie en deelname kan men terecht op de website: www.lichtvoorwarmte.be.