zaterdag, mei 25, 2024
HomeKnokke-HeistReflectie op verleden en nieuwe richtingen in stedenbouwkundig beleid van Knokke-Heist

Reflectie op verleden en nieuwe richtingen in stedenbouwkundig beleid van Knokke-Heist

Knokke-Heist is van plan haar stedenbouwkundige handhavingsbeleid te versterken met een focus op preventie en het proactief aanpakken van overtredingen. Het gemeentebestuur heeft specifieke maatregelen aangekondigd om toekomstige en huidige overtredingen effectiever aan te pakken. Na kritiek op voormalige mandatarissen zoals Piet De Groote en Kris Demeyere over stedenbouwkundige overtredingen en na de veel besproken audit, willen de Gemeentebelangen nu nieuwe stappen voor een effectievere handhaving en verbeterde ruimtelijke planning.

Details van de nieuwe aanpak

Interventies en klachten: In 2023 behandelde de gemeentelijke handhavingscel 190 dossiers, waarvan 69 proactieve interventies en 121 reacties op klachten.
Focusgebieden: Het beleid concentreert zich op zeven cruciale gebieden waaronder illegale constructies, ongeoorloofde functiewijzigingen, en bescherming van natuurlijk groen.
Uitbreiding team: Er wordt een team uitgebreid met gespecialiseerde rollen zoals een handhavingsambtenaar, een verbalisant, een woningcontroleur, en ondersteunend administratief personeel.


Proactieve en themagerichte benadering

RUP Heist

Er zijn plannen voor themagerichte werkgroepen en een scherpere proactieve strategie die zich niet alleen richt op klachten maar ook actief zoekt naar overtredingen.
Bewustwording en preventie: Een belangrijk onderdeel van de nieuwe strategie is het verhogen van de bewustwording onder burgers over stedenbouwkundige regels en het belang van vergunningen.
Effectiviteit en behoorlijk bestuur

Respect voor principes

De handhavingsambtenaren en inspecteurs zullen handelen met inachtneming van belangrijke bestuursprincipes, zoals het gelijkheidsbeginsel.
Versterking van de cel: Om de handhavingsstrategie te ondersteunen, wordt de handhavingscel versterkt met gekwalificeerd personeel.
Conclusie


Met deze stappen hoopt Knokke-Heist een eerlijke en kwalitatieve leefomgeving te waarborgen voor nu en in de toekomst. Het is een duidelijk signaal dat de gemeente serieuze stappen neemt om stedenbouwkundige overtredingen aan te pakken en een duurzame toekomst te ondersteunen.