vrijdag, april 19, 2024
HomeUncategorizedSpeelplein Knokke-Heist: Openingstijden Aangepast door Monitorentekort

Speelplein Knokke-Heist: Openingstijden Aangepast door Monitorentekort

In een wereld waar de dynamiek van gemeenschapsdiensten voortdurend verandert, staan we voor een interessant fenomeen in Knokke-Heist. De gemeente confronteert ons met een uitdaging die zowel een weerspiegeling is van demografische verschuivingen als van kansen voor de jongere generatie.

In de kerstvakantie van 2024 (2 – 5 januari) staat Het Speelplein in Knokke-Heist voor een ongekende situatie. Door een nijpend tekort aan monitoren, een probleem dat al langer speelt, zijn de organisatoren gedwongen de openingstijden van hun locaties De Korenbloem en De Marge te wijzigen. Normaal gesproken van 7.45 tot 18.15 uur open, zullen ze nu de deuren sluiten om 17.30 uur en pas om 8.30 uur openen.

Deze aanpassing is niet alleen een direct gevolg van het monitorprobleem, maar legt ook een dieperliggende kwestie bloot: de vergrijzing in Knokke-Heist. Het lijkt erop dat er een afnemende interesse is onder jongeren om als leidinggevenden op te treden bij dergelijke gemeenschapsinitiatieven. Er zijn ook steeds minder jongeren in Knokke-Heist die zouden kunnen monitor worden.