zaterdag, mei 25, 2024
HomeUncategorizedKnokke-Heist Trotseert Trend: Daling Leegstaande Handelspanden

Knokke-Heist Trotseert Trend: Daling Leegstaande Handelspanden

Ondanks het algemene negatieve beeld in Vlaanderen en West-Vlaanderen ten aanzien van leegstand, toont Knokke-Heist een positieve ontwikkeling met een daling van leegstaande handelspanden van 8,8% in 2013 naar 7,1% in de huidige tijd.

Feiten en cijfers over leegstaande handelspanden

  • Huidige situatie in Knokke-Heist: Van de 1.559 handelspanden staan er 111 leeg, wat neerkomt op een leegstandspercentage van 7,1%.
  • Vergelijking met 2013: Een daling ten opzichte van 2013, toen 149 van de 1.690 handelspanden leeg stonden (8,8% leegstand).
  • Trend in West-Vlaanderen: Knokke-Heist presteert beter dan het gemiddelde in West-Vlaanderen, waar het leegstandspercentage op 9,7% ligt.

Impact van e-commerce en coronacrisis

  • E-commerce als oorzaak: De groei van online winkelen wordt gezien als een belangrijke oorzaak van de leegstand, vooral in centrumgebieden.
  • Coronajaren: In 2020 en 2021 was er een toename van leegstaande handelspanden in Vlaanderen door de pandemie, met in Knokke-Heist een piek van 9,9% leegstand in 2020.

UNIZO’s voorstel voor ‘winkelshift’

Om de leegstand tegen te gaan, pleit UNIZO voor een ‘winkelshift’, waarbij:

  • Grootschalige winkeloppervlaktes buiten de centra niet langer vergund worden.
  • In dorpskernen een mix van lokale handelaars, winkelketens, horeca, en andere diensten wordt gestimuleerd.

Ons gedacht…

Knokke-Heist laat een bemoedigende trend zien in de aanpak van leegstand van handelspanden, ondanks de uitdagingen van e-commerce en de impact van de coronacrisis. De inzet op een ‘winkelshift’ kan een verdere positieve wending geven aan deze ontwikkeling.