zondag, mei 26, 2024
HomeDammeEen Nieuwe Toekomst voor de Regio

Een Nieuwe Toekomst voor de Regio

Op vrijdag 13 oktober 2023 heeft de Vlaamse regering de Zwinstreek officieel erkend als Landschapspark, waardoor deze regio nu deel uitmaakt van een elitegroep bestaande uit de eerste vier Nationale Parken en vijf Landschapsparken in Vlaanderen. Deze prestigieuze erkenning is een belangrijke mijlpaal voor de regio en biedt nieuwe mogelijkheden voor zowel de bewoners als het landschap zelf.

Financiering en Toewijzing

De erkenning brengt een jaarlijkse financiering van € 611 250 met zich mee, waarvan 80% (€ 489 000) wordt voorzien door de Vlaamse overheid. De resterende € 122 250 komt van partners zoals de provincies West-, Oost-, en Zeeuws-Vlaanderen en de steden en gemeenten Brugge, Damme, Knokke-Heist, Maldegem, Sint-Laureins, en Sluis. Deze financiering zal worden gebruikt om het personeel te ondersteunen met € 411 000 en € 200 000 zal beschikbaar zijn voor projecten die het landschapspark ten goede komen.

Feestelijke Happening en Internationale Promotie

Ter viering van deze erkenning zijn alle Zwinstreekbewoners uitgenodigd voor een feestelijke happening op dinsdag 18 juni vanaf 18 uur in het Maïsterplan langs de Zuiddijk 14 in Damme. Dit evenement, georganiseerd in samenwerking met de provincie-, stads- en gemeentebesturen, markeert het begin van een internationale promotiecampagne voor het unieke historische en natuurlijke landschap van de Zwinstreek.

Een Grensoverschrijdende Samenwerkingsstructuur

Een belangrijk onderdeel van de toekomstplannen voor het Landschapspark Zwinstreek is de oprichting van een parkbureau, een grensoverschrijdende samenwerkingsstructuur. Dit bureau zal bestaan uit een algemene vergadering en een bestuursorgaan, met vertegenwoordigers uit de gemeenten, provincies, gebiedscoalities, initiatiefnemers en andere streekorganisaties actief in sectoren zoals landbouw, natuur, waterbeheer, recreatie en erfgoed. Deze samenwerking is bedoeld om de lange traditie van samenwerking in de streek structureel te verankeren en te waarborgen voor de toekomst.

De erkenning van de Zwinstreek als Landschapspark is een belangrijke stap voorwaarts voor de regio, met significante financiële steun en plannen voor duurzame ontwikkeling. Door samenwerking tussen verschillende partners en gemeenschappen, staat de Zwinstreek aan de vooravond van een nieuwe fase van groei en internationale bekendheid.

Wil je een officiële uitnodiging ontvangen? Stuur een bericht naar landschapsparkzwinstreek@west-vlaanderen.be.