woensdag, mei 29, 2024
HomeHaven / ZeebruggeAlle havenmedewerkers krijgen een veiligheidsscreening

Alle havenmedewerkers krijgen een veiligheidsscreening

Minister van Justitie en Noordzee, Paul Van Tigchelt, kondigde de uitrol aan van een soort veiligheidspact samen met het nieuwe wetsontwerp. Dat door de ministerraad eerder werd goedgekeurd. Dit ontwerp bouwt voort op de bestaande Wet Maritieme Beveiliging. De nieuwe wetgeving zal de beveiligingsmaatregelen uitbreiden naar de binnenvaart en havenbedrijven die een rol spelen in de maritieme beveiliging. Deze stappen worden gezet om infiltratie door drugssmokkelaars en andere kwaadwillende te bemoeilijken.

Verstrengde Toegangscontroles en Aanpassingen in de Camerawetgeving

De toegangscontroles tot havens en havenfaciliteiten zullen strenger worden. Samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, heeft Van Tigchelt ook gezorgd voor een aanpassing in de camerawetgeving. Deze wijziging geeft havenkapiteinsdiensten meer mogelijkheden om hun gebieden te beveiligen door een effectiever gebruik van bewakingscamera’s. Er komen ook meer controles op het hebben van een blijvend blanco strafblad.

Vakbondreactie op de Screening van Havenarbeiders

De Belgische Transportbond (BTB) heeft gereageerd op de recente ontwikkelingen en de screening van havenarbeiders. Ze benadrukken dat het merendeel van de havenarbeiders geen deel uitmaakt van criminele netwerken, en waarschuwen tegen stigmatisering. Volgens Marc Loridan, Federaal Secretaris van de BTB, is het belangrijk om te erkennen dat de meeste havenarbeiders een cruciale en respectabele rol spelen binnen de economie en maatschappij.

In de realiteit gaat het ook niet alleen om havenarbeiders, maar over het havenpersoneel in het algemeen. De overheid wil iedereen die in de haven werkt over onberispelijk gedrag beschikt. Wie dit niet is kan men intussen ook melden via een speciale site.

Impact van het Wetsontwerp

De wet beoogt het beveiligen van de logistieke ketens die vanuit de havens verder landinwaarts lopen. Met deze verhoogde veiligheidsmaatregelen zal de handel in drugs en andere illegale goederen bemoeilijkt worden, waardoor de veiligheid binnen de gehele maritieme sector verbetert.

Striktere Regulering en Bescherming

Er wordt ook een havenverbod ingevoerd dat door rechters kan worden uitgesproken bij overtredingen van de drugswet en andere strafbare feiten. Dit verbod kan oplopen tot 20 jaar en omvat zowel een beroeps- als plaats verbod. Voor de kritieke functies binnen de maritieme sector wordt het hebben van een positief veiligheidsadvies verplicht gesteld om te voorkomen dat personen met criminele banden kritieke functies bekleden.

Verbeterde Veiligheidsmaatregelen en Klokkenluidersbescherming

Naast de versterking van de fysieke beveiligingsmaatregelen, wordt de klokkenluidersbescherming, die sinds 28 november 2022 in België van kracht is, uitgebreid naar de maritieme sector. Deze bescherming is essentieel voor het aanpakken van misstanden binnen de havengemeenschap. Deze uitgebreide maatregelen zijn een noodzakelijke en cruciale stap voorwaarts in de strijd tegen georganiseerde misdaad en het versterken van de maritieme veiligheid in onze havens. Met de geplande aanpassingen hoopt de regering de beveiliging van zowel de binnen- als zeehavens aan te scherpen en zo een veiligere handelsomgeving te creëren.