HomeZwinregioZeebruggeVisartsluis op drijfzand

Visartsluis op drijfzand

Staat de bouw van de nieuwe zeesluis in de haven van Zeebrugge op de helling? Het project zinkt in elk geval weg in een administratieve mallemolen. Deze miljardeninvestering wordt ondergraven door het trage besluitvormingsproces, overdreven reglementitis en continue beroepsprocedures. Hierdoor blijven we ter plekke trappelen. “Elke stap vooruit wordt gevolgd door een stap achteruit. Dit kan zo niet verder”, aldus Apzi-Voka West-Vlaanderen. 

Reeds meer dan 15 jaar werkt de Vlaamse regering aan de realisatie van een tweede toegang tot de achterhaven van Zeebrugge, middels de bouw van een nieuwe zeesluis. Omdat de overheid er al die jaren niet in slaagde om tot een gedragen beslissing te komen, werd in 2014 beslist om over te schakelen op de volledig nieuwe procedure van de zogenaamde “Complexe Projecten”. Met deze nieuwe procesaanpak werd ons meer efficiëntie, snelle & robuuste besluitvorming, en onomkeerbare beslismomenten beloofd. Het dossier van de nieuwe Visartsluis in Zeebrugge was het eerste dossier dat werd opgestart volgens deze nieuwe methodologie. De vraag die rijst is dus: komt dit Complex Project haar belofte na?

In haar regeerakkoord was de Vlaamse regering alvast duidelijk: “Tijdens deze legislatuur zal er gestart worden met de bouw van de nieuwe Visartsluis”. Ook werd vermeld dat “procedures sneller, flexibeler, en beter gewapend moeten zijn tegen beroepen omwille van procedurele redenen”. “Het maatschappelijk belang moet primeren boven het individuele belang”. Tijdens een bezoek aan Voka West-Vlaanderen begin 2020 klonk Minister-President Jan Jambon stellig: “Het inperken van beroepsprocedures bij grote infrastructuurwerken staat met stip op de prioriteitenlijst van de Vlaamse regering.”

Wat is de vaststelling echter vandaag? De regering is het project zeker genegen en voorziet de nodige budgetten voor de realisatie. Toch dreigt het dossier op de klippen te lopen omdat een administratieve mallemolen en juridische lijdensweg flink wat zeezand in de vele radartjes strooit. 

“De overheid heeft zoveel meer tijd nodig voor de vele tussenstapjes in deze fase van het Complex Project dat het quasi onmogelijk wordt om deze legislatuur de schop in de grond te krijgen. Nog niet zo lang geleden hanteerde men de periode 2021-2022 voor het finale projectbesluit waarna de schop de grond in kon. Nu schuift men dit op tot in 2023 -2024 waarna nog een aannemer aangesteld moet worden. Voor de verkiezingen van mei 2024 de start van de werken? Het wordt bijna onhaalbaar. Dit is ontoelaatbaar! De overheid moet dringend het proces versnellen”, aldus Marc Adriansens, voorzitter Apzi-Voka. 

“En dan hebben we het nog niet eens over de beroepsprocedures die tegenstanders hebben opgestart bij de Raad van State”, vult Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen, aan. “Er wordt ondertussen reeds vijf jaar gewerkt aan dit Complex Project Nieuwe Zeesluis Zeebrugge. Binnen deze termijn werden alle aspecten van naaldje tot draadje bestudeerd en geanalyseerd, er waren ettelijke publieke consultaties en  inspraakmomenten, enz. Finaal nam de Vlaamse regering een voorkeursbesluit dat gedragen wordt door de overgrote meerderheid. Een kleine groep tegenstanders diende, ondanks de vele inspraakmomenten, toch bezwaar in bij de Raad van State. Het is afwachten op het definitieve verdict van de Raad, maar een voorlopig rapport van de auditeur van de Raad van State is weinig hoopgevend. De knipperlichten staan dus op oranje. Als zij op rood zouden springen, zit de haven van Zeebrugge (en bij uitbreiding de hele Vlaamse economie) met een huizenhoog probleem. En dat allemaal omdat de ‘procedure Complexe Projecten’ zo complex is dat complexe projecten altijd versmacht zullen kunnen worden. Kortom, beste Vlaamse regering, grijp dit dossier vast en zorg dat er in dit dossier een snelle, efficiënte en juridisch robuuste beslissing genomen wordt.”

4 REACTIES

 1. Heb wel gemakkelijk praten hoor, zal als ‘kneistiNAAR’ weinig of geen last hebben indien die nieuwe sluis er zou komen.
  Wel vrees ik dat door de opname van ‘groen’ met ministers in de federale, die de kans hebben om zich te moeien met wat er op Vlaams gebied te doen staat, er altijd ‘stokken in de wielen’ zullen te vinden zijn….
  Daar kan ik me erg aan ergeren, die ministers met een ‘groen kleurtje’ komen zogezegd op voor de werkmensen, maar als nu bij het realiseren van die nieuwe sluis, vele werkplaatsen kunnen bij komen saboteren ze de aanleg..
  Volledig akkoord, bij dergelijke ingrijpende werken moet de natuur meestal plaatsmaken, niet altijd zo plezant, ben zelf een natuurvriend, maar komt de mens niet in de eerste plaats?? kan die ‘mens’ die verloren natuur niet plaatsen op andere, misschien zelfs betere plaats, die aan te leggen sluis moet wel aan de bestaande haven gebeuren..
  Waar blijven nu de vakbonden en de socialisten ??? of zijn die al volledig opgegaan in de ‘groenen’ ???
  Dit alles komt deels doordat men een ‘Vlaamse’ stem heeft uitgeschakeld bij de vorming van de ‘federale regering’.
  Zo zijn veel partijen bijeen bracht, ook een kleine partij zoals groen, die rond de tien procent draait met een veel te grote inbreng in de federale regering, daar waar de Vlaamse stem in Vlaanderen een stuk boven de 40% bedroeg…

  • Volledig mee eens beste Keerlin. We mogen niet vergeten dat vele Kneistenaars hun brood verdienen in de Zeebrugse haven. Moest het van de groenen afhangen mogen deze allemaal gaan stempelen. Op vakbonden en socialisten moet je niet al te veel rekenen want links gedachtengoed is meestal een rem voor economische vooruitgang ook al hebben we dit ook in coronatijd broodnodig. Ik ben ook een natuurvriend maar partijbelangen mogen de economische belangen geen ernstige schade toebrengen. Een haven of bedrijf zonder vooruitgang is ten dode opgeschreven. Ik ben zeker dat er nog veel plaats is om parken en bossen aan te planten en te realiseren. Ze moeten ze dan wel onderhouden worden en de vele omvergewaaide bomen (na de storm Odette) zoals in het natuurgebied “Sashul” in de deelgemeente Heist zo maar laten liggen is nefast. Het is inderdaad goed voor de insecteneters maar zoals het er nu bijligt is het meer een ravage en worden de nog levende bomen precies verstikt door al dat dood en vermolmd hout.

 2. Moest er een zich een ernstig mankement aan de Vandammesluis voordoen is het “over en out” voor de Zeebrugse achterhaven. Moet dat telkenmale jaren, zelfs decennia duren eer er
  in Vlaanderen iets gerealiseerd kan worden? Met de Oosterweelverbinding in Antwerpen was het van hetzelfde laken een broek. Maar ja, tegen dat iedereen zijn/haar zegje gedaan heeft…

 3. voor de comentatoren hierboven… blijkbaar is dossierkennis geen vereiste om uit je nek te lullen… er is geen draagvlak tegen een nieuwe zeesluis, wel tegen de plaats, pal in het midden van het dorp/stationskwartier.. de vlaamse regering (uit a’pen gestuurd) heeft hier een serieuze steek laten vallen, daar het alternatief voorhanden is, en onderzocht en in uiteindelijk zelfs goedkoper dan het huidige voorkeurtraject… en de bulk van de bezwaren zijn niet politiek (groen..) gestuurd maar wel vanuit de bewonersgemeenschap van zeebrugge..

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers