HomeCultuur50 jaar Knokke-Heist (D4): CVP (CD&V) wint met volstrekte meerderheid de verkiezingen

50 jaar Knokke-Heist (D4): CVP (CD&V) wint met volstrekte meerderheid de verkiezingen

De verkiezingen van 1970 werden gewonnen door de CVP met maar liefst 47% van de stemmen, de volstrekte meerderheid met 13 zetels op de 23, enkel 4 Knokse kandidaten verkozen tegen 6 uit Heist en 4 uit Westkapelle. De BSP (socialisten) hadden verrassend slechts 3 verkozenen, allemaal Heistenaars. Bij de Gemeentebelangen lag de klemtoon op Knokke met 5 verkozenen raadsleden. Voor de Volks- en Middenstandsbelangen bleven de twee lijsttrekkers over. Niets voor Uilenspiegel. Alles samen 10 zowel uit Knokke als Heist en 3 uit Westkapelle. Het heette dat de Knokkenaars al te veel in het warme zuiden zagen. Het zuiden was immers van de Knokkenaars een bruid met vooral een aantrekkelijke bruidsschat.

Werden verkozen: bij de CVP E. Mattelaer, E. Desutter, L. Lippens, H. Danneels, K. De Grauwe, mevr. Vandecasteele, O. Peere, G. Devreese, J. Lierman, R. De Corte, J. De Groote en J.-B. de Gheldere; bij de Gemeentebelangen P. van de Velde, R. Van Parys, U. Delanoye, G. Cattrysse en L. Cafmeyer; bij de BSP 3. Lemaitre en J. De Coninck; bij de V. -en Midd. Bel. R. Declercq en J. Deroose.

Enkele prominenten verdwenen ook uit de gemeenteraad. Oudste raadslid Carlos Vermeire was geen kandidaat meer. Bij de CVP werden noch De Grauwe noch Schvartz herkozen, bij de socialisten moest het jongste lid Van Renterghem afscheid nemen. Robert Fevery was er te Knokke niet meer bij, maar hij zou nog van zich laten horen. Schepen Aernoudts diende “met veel leedwezen” vast te stellen dat hij eveneens het politiek strijdperk moest verlaten. Maar er waren er meer, bv. Alf. Proot of Stanislas Lierman. De volgende kans over zes jaar dan. Onder de 19.048 stemgerechtigden waren er ook 1.557 niet komen opdagen.

Er was geen sprake meer van een samengaan van CVP met een andere groep want dit was niet nodig. Met de volstrekte meerderheid werd dr. Mattelaer vooropgesteld als burgemeester, met een compromis-akkoord dat hij zijn sjerp “op het ogenblik dat zich een wijziging zou opdringen” aan Emmanuel Desutter zou doorgeven.

November was bereikt en men wist ook reeds wie schepen zou worden, wie het voorzitterschap van de COO zou waarnemen. En op 1 jan. 1971 zou de fusie-gemeenteraad aan bod moeten komen. Het zou later worden. Meer daarover in het volgende deel van onze reeks “Knokke-Heist 50 jaar”.

Uilenspiegel Robert Fevery legde een klacht neer tegen de geldigheid van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze werd verworpen door de bestendige deputatie. De aanklager ging in beroep bij de Raad van State. Deze deed pas uitspraak aanvang maart: beroep niet ontvankelijk verklaard.

De “oude” gemeenteraden kwamen ondertussen nog bijeen om de lopende zaken af te handelen. Op de nieuwjaarsontvangsten werd veel over fusie gesproken. Zei burg. de Gheldere: “Het jaar 1970 was voor Heist een historisch jaar omwille van de herstrukturering van de streek”.

Burgemeester Mattelaer dichtte “Vaarwel en welkom aan Knokke”!

De achterhoedegevechten hadden het niet mogelijk gemaakt dat Knokke-Heist reeds aanvang 1971 van start kon gaan. In de pers zagen we de titel “Politieke warboel”, maar de CVP had de volstrekte meerderheid en zou over de samenstelling van het kollege beslissen. Hier zag men dan meer Heistenaars dan Knokkenaars. Men zat nog in de nasleep van de “zwarte kas” van Knokke en Robert Fevery van “Uilenspiegel” had nog een klacht aanhangig bij de Raad van State. Max Desutter had een klacht tegen Robert Fevery om eerherstel te eisen.

Terwijl de fusie op het wachtlijstje bleef, kwamen de afzonderlijke gemeenteraden verder bijeen om de lopende zaken af te handelen. Er bestond in feite maar een waterkansje dat de verkiezingen ongeldig zouden verklaard worden, nadat de bestendige deputatie de klacht van de h. Fevery verworpen had. Maar het “laatste oordeel” moest uit Brussel komen.

De “oude” gemeenteraad van Knokke vergaderde op 12 dec. 1970. Verscheidene toekomstige raadsleden zaten onder het publiek, vooral uit Heist. Men bleef vooral bij de begroting voor het volgende jaar.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers