zaterdag, april 13, 2024
HomeCultuurConfettiverbod levert op

Confettiverbod levert op

Na vier dagen van uitbundige carnavalsvieringen in Heist heeft de dienst Stadsonderhoud de handen vol gehad met het opruimen van achtergelaten afval op het openbaar domein. Van zondag 11 februari tot vrijdag 16 februari 2024 was het een komen en gaan van opruimingsploegen die zich inspanden om de sporen van het feest te wissen.

Aanzienlijke afname van carnavalsafval

In totaal werd er 17.850 kilogram afval verzameld, een hoeveelheid die aanzienlijk lager ligt dan in voorgaande jaren. Deze afname kan grotendeels worden toegeschreven aan het confettiverbod dat enige tijd geleden werd ingesteld. Ter vergelijking: in 2021 werd er nog 41 ton afval opgehaald, meer dan het dubbele van wat dit jaar werd verzameld. De inzet van twee veegwagens en vier vrachtwagens was dagelijks nodig om de achtergelaten karretjes, meubilair, carnavalskledij en zwerfvuil te verwijderen.

Efficiënte opruiming dankzij confettiverbod

Het confettiverbod heeft niet alleen gezorgd voor een vlottere opruiming, maar blijkt ook een duurzame maatregel te zijn op ecologisch vlak. Het bespaart de gemeente aanzienlijke manuren en draagt bij aan de vermindering van de afvalberg. De opruimingswerkzaamheden, hoewel uitdagend, verliepen efficiënter dan in de jaren dat confetti nog rijkelijk mocht vloeien.

Toekomstplannen voor een nog groenere carnaval

Met het oog op de toekomst overweegt het gemeentebestuur van Heist verdere maatregelen om de carnavalafvalberg verder te reduceren. Het stimuleren en faciliteren van het gebruik van herbruikbare glazen en bekers in de lokale kroegen en feesttenten tijdens de volgende carnavalseditie staat hoog op de agenda. Dit initiatief zou een volgende stap zijn in het verduurzamen van het carnavalsfeest, naast de positieve effecten van het confettiverbod.

Het carnaval in Heist laat zien dat feest en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Dankzij doordachte maatregelen zoals het confettiverbod heeft de gemeente een significante stap gezet in de vermindering van de ecologische voetafdruk van het jaarlijkse feest. De vooruitzichten voor een nog groenere carnaval in 2025 zijn veelbelovend, met plannen die niet alleen de hoeveelheid afval zullen verminderen maar ook de betrokkenheid bij milieubescherming zullen verhogen.