vrijdag, mei 24, 2024
HomeSluisGrensoverschrijdende Scholenstrijd Kan Leiden tot Samenwerking

Grensoverschrijdende Scholenstrijd Kan Leiden tot Samenwerking

In Zeeuws-Vlaanderen heerst er onrust over het actief werven van Nederlandse leerlingen door Vlaamse scholen, een situatie die mogelijk uitmondt in grensoverschrijdende samenwerking. Scholen en de gemeente Sluis vrezen voor de leefbaarheid van de regio, maar gesprekken tussen de partijen wijzen nu op mogelijke synergieën.

De Wervingskwestie

De onrust begon toen de Vlaamse scholenkoepel SKOBO wervingsactiviteiten startte in Zeeuws-Vlaanderen. De gemeente Sluis reageerde verbolgen, wijzend op een niet-officiële afspraak tegen grensoverschrijdende leerlingenwerving. Miek Kemel, directeur van SKOBO, stelt onwetend te zijn geweest over deze afspraak, maar ziet de gesprekken met Nederlandse scholen als een positieve ontwikkeling. Het aanbod van SKOBO verschilt namelijk significant: van onderwijsaanpak tot vaktechnische aspecten.

Leefbaarheid op het Spel

Michelle Roose, directeur van het Zwin College in Oostburg, benadrukt het belang van samenwerking boven concurrentie. De uitstroom van leerlingen naar Vlaanderen kan de lokale kinderopvang, basisonderwijs en middelbaar onderwijs onder druk zetten, wat de regionale leefbaarheid bedreigt.

Jongeren aan het Woord

Ondanks de zorgen van bestuurders zien de jongeren, zoals Milo Dehbi en Maxime Steketee uit Sluis, de situatie minder problematisch. Voor hen speelt de vrijheid van schoolkeuze een grote rol, en de locatie van de school lijkt hen minder relevant voor hun toekomstplannen. Zowel Nederlandse als Vlaamse studenten kiezen soms voor scholen over de grens, wat het grensoverschrijdende karakter van de regio onderstreept.

Toekomst en Samenwerking

De komende tijd blijven de gesprekken doorgaan, met een focus op het vinden van een middenweg die alle betrokken partijen ten goede komt. Kemel ziet potentieel in samenwerking en deelt een visie op een droomscenario waarin grenzen minder bepalend zijn voor onderwijskeuzes.

Ons gedacht…

Het idee van een grensoverschrijdende educatieve samenwerking lijkt veelbelovend. Door te focussen op wederzijds begrip en de unieke kansen van elke onderwijsinstelling, kan deze regio een voorbeeld worden van hoe onderwijs zonder grenzen eruitziet, waarbij zowel de lokale gemeenschap als de individuele leerling profiteert.