vrijdag, april 19, 2024
HomeSluisInwoners van Sluis eisen volwaardig ziekenhuis na sloop Antoniusziekenhuis

Inwoners van Sluis eisen volwaardig ziekenhuis na sloop Antoniusziekenhuis

Gemeenteraadslid François Babijn van Sluis maakt zich sterk voor de terugkeer van een volwaardig ziekenhuis in Oostburg, na de geplande sloop van het Antoniusziekenhuis. Babijn benadrukt het belang van een volledig uitgerust ziekenhuis voor de lokale economie, het vestigingsklimaat en het toerisme in de regio. De oproep volgt op zorgen over de financiële stabiliteit van ZorgSaam, de overkoepelende zorgorganisatie, die in 2023 een aanzienlijk verlies leed van 11 miljoen euro.

Volwaardig ziekenhuis, geen tussenoplossingen François Babijn, die de motie volgende week in de gemeenteraad zal indienen, staat een duidelijk standpunt voor: Oostburg verdient een volwaardig ziekenhuis, geen beperkte medische voorziening zoals een EHBO-post of een medisch centrum zonder operatiekamers. Dit standpunt komt te midden van zorgen over de toekomstige gezondheidszorg in de regio, met plannen om het huidige ziekenhuis te vervangen door een minder uitgebreide faciliteit.

Financiële zorgen en eisen voor zekerheid De financiële problemen bij ZorgSaam, waaronder een verlies van 11 miljoen euro in 2023 en het recente aftreden van de voorzitter van de Raad van Bestuur, versterken Babijns roep om actie. Hij stelt voor dat de gemeente Sluis een bankgarantie eist van ZorgSaam om de financiële risico’s en onzekerheden voor de gemeente en haar inwoners te minimaliseren.

Masterplan Oostburg: Kansen en risico’s Het Masterplan Oostburg, bedoeld om de binnenstad te revitaliseren met nieuwe woningen, scholen, en wegen, wordt door Babijn als een kans gezien, mits er voldoende zekerheid is over de realisatie van een nieuw ziekenhuis. De gemeente Sluis heeft het plan in november nog afgewezen vanwege de risico’s, maar de ambitie voor stedelijke vernieuwing blijft bestaan.

Oproep tot transparantie Babijn benadrukt de noodzaak van transparantie in de planvorming, met volledige betrokkenheid en informatievoorziening aan raadsleden en burgers. De geheimhouding rondom belangrijke deadlines en besluiten draagt niet bij aan het vertrouwen in het proces.

De gemeente Sluis heeft aangegeven dat de Gebiedsontwikkeling Oostburg in de zomer aan de raad zal worden voorgelegd, wat een cruciaal moment zal zijn voor de toekomst van de medische voorzieningen in Oostburg.