donderdag, april 18, 2024
HomeSluisSluis: Duurste Gemeente in Zeeland voor Opladen Elektrische Auto's

Sluis: Duurste Gemeente in Zeeland voor Opladen Elektrische Auto’s

De gemeente Sluis reageert op zorgen over de hoge kosten voor het opladen van elektrische auto’s, waarbij duidelijk wordt dat zij geen controle heeft over deze prijzen. Lijst Babijn had hierover vragen gesteld, vooral omdat Sluis zich onderscheidt als de duurste gemeente in Zeeland voor het opladen van elektrische voertuigen.

Kostenfactoren buiten Gemeentelijke Controle

Marktprijs en Onderhoudskosten: Bepalend voor Tarieven

De gemeente benadrukt dat externe factoren, zoals de marktprijs van elektriciteit en de onderhoudskosten van de laadpalen, de hoofdoorzaken zijn van de hoge oplaadkosten. In Sluis betaal je 51 cent per kWh, significant meer dan het landelijke gemiddelde van 36 cent per kWh. De huidige contracten laten bovendien geen ruimte voor aanpassing van deze kosten.

Geen Invloed van de Gemeente

De gemeente Sluis wijst elke suggestie af dat zij directe invloed kan uitoefenen op de prijzen voor het opladen van elektrische auto’s. Deze situatie plaatst de gemeente in een lastige positie, gezien de toenemende afhankelijkheid van elektrische voertuigen en de behoefte aan betaalbare oplaadmogelijkheden.

Ons gedacht…

Terwijl de kosten voor het opladen van elektrische auto’s in Sluis aanzienlijk hoger liggen dan het landelijk gemiddelde, ligt de oorzaak hiervan buiten de gemeentelijke invloedsfeer. De prijzen worden grotendeels bepaald door de marktprijs van elektriciteit en onderhoudskosten, factoren waarop de gemeente geen grip heeft. Dit onderstreept de complexiteit van de overgang naar elektrisch rijden, waarbij lokale overheden geconfronteerd worden met uitdagingen die hun bestuurlijke macht overstijgen.