HomeZwinregioHavens van Zeebrugge en Antwerpen starten integratietraject tegen eind 2021

Havens van Zeebrugge en Antwerpen starten integratietraject tegen eind 2021

Door de havenfusie van Zeebrugge en Antwerpen ontstaat een nieuwe Vlaamse speler in de top twintig van de wereld.  Apzi-Voka West-Vlaanderen wenst deze krachtenbundeling een uitstekende vaart toe en rekent erop dat met haar ‘tienpuntenplan’ rekening wordt gehouden in het integratietraject naar één Port of Antwerp-Bruges.

Vrijdagmiddag 12 februari kondigden voorzitters Dirk De fauw en Annick De Ridder aan dat de havens van Zeebrugge en Antwerpen verregaand zullen samenwerken. Met het akkoord van de stadsbesturen van Brugge en Antwerpen, eigenaars van de havens, wordt een integratietraject gestart om tegen eind 2021 tot een eengemaakte fusiehaven Port of Antwerp-Bruges te komen.

Deze historische bekendmaking kwam drie jaar na de eerste melding van bereidheid tot samenwerking. Dit leidde tot twee jaar formeel onderzoek naar het economisch potentieel en de best mogelijke juridische structuur.
Daarbij werd vastgesteld dat de havens zeer complementair zijn. Zeebrugge is onder meer de grootste autohaven ter wereld, een bruggenhoofd voor distributie naar het Verenigd Koninkrijk en een belangrijk Europees aardgascentrum. Antwerpen is een draaischijf voor goederen van en naar het Europese hinterland, staat sterk op de wereldwijde containerkaart en heeft een industriële chemiecluster van wereldformaat. Een voorbeeld van het groeipotentieel is het koppelen van de aanvoer van groene energie – offshore windenergie en waterstof – via Zeebrugge aan de energiebehoefte van de Antwerpse industrie.”
“Ook juridisch hebben we door het gegroeide vertrouwen beslist niet om zomaar een vrijblijvende overeenkomst af te sluiten maar een echt huwelijk waarbij we één haven worden”, zegt Dirk De fauw. “Internationaal zullen we, nota bene op advies van een West-Vlaams communicatiebureau, de naambekendheid van de beide steden uitspelen onder de naam Port of Antwerp-Bruges. Toch blijft het op lokaal vlak ‘Zeebrugge’ met een nabije dienstverlening en binding met de havengemeenschap.”

Tienpuntenplan Apzi-Voka

Dit betekent dat Zeebrugge de sprong maakt van jaarlijks 47 naar 278 miljoen ton goederen en meespeelt in de wereldwijde toptwintig. “Door het koppelen van de zeer complementaire havens Antwerpen en Zeebrugge ontstaat een nieuwe Vlaamse wereldspeler. Tegelijk kunnen we de grote uitdagingen die op ons af komen – bereikbaarheid, klimaat, economie, innovatie, mens en talent, enzovoort – enkel écht aanpakken door samen te werken”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.
“Apzi-Voka wenst de nieuwe fusiehaven een uitstekende vaart toe. Als Zeebrugse havengemeenschap reiken wij de hand om mee na te denken over de verdere operationalisering en concretisering ervan”, zegt voorzitter Marc Adriansens van Apzi-Voka West-Vlaanderen. Al tijdens de zomermaanden legde Apzi-Voka bij de onderhandelaars een ‘tienpuntenplan’ met voorstellen voor het welslagen van een nieuwe fusiehaven op tafel. Eén van de aandachtspunten wordt het verbeteren van de verbindingen tussen Zeebrugge en Antwerpen via het spoort, de binnenvaart en de estuaire vaart.

TEKST: Roel Jacobus voor Ondernemers
FOTO: Annick De Ridder, havenschepen en voorzitter van de raad van bestuur van het Antwerps Havenbedrijf, en Dirk De fauw, burgemeester van Brugge en voorzitter van het havenbestuur Zeebrugge, ondertekenen het akkoord tussen de 2 havens.

 

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers