zaterdag, mei 25, 2024
HomeDammeHeraanleg Sareptastraat Damme: Start Voorbereidende Werken en Omleidingen

Heraanleg Sareptastraat Damme: Start Voorbereidende Werken en Omleidingen

De stadsbestuur van Damme kondigt de start aan van voorbereidende werken in de Sareptastraat, tussen de Brieversweg en de Doornstraat, vanaf 8 april. Deze noodzakelijke stap voorafgaand aan de heraanleg zal leiden tot een tijdelijke onderbreking van het doorgaand verkeer in de betreffende straat.

Voorbereidende Werkzaamheden en Tijdschema

  • Startdatum: 8 april.
  • Duur voorbereidende werken: Geschat op 1 à 2 weken door de nutsmaatschappijen.
  • Heraanleg straat: Aansluitend aan de voorbereidende werken, met een duur van ongeveer 2 maanden (50 werkdagen).

Omleidingen en Verkeersbeheer

Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaand verkeer in de Sareptastraat onderbroken. Omrijden is mogelijk via:

  • Doornstraat,
  • Brezendedreef,
  • Brieversweg.

Deze tijdelijke omleidingen zijn ingesteld om de overlast voor bewoners en doorgaand verkeer te minimaliseren.

Huisvuilophaling Aangepast

De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor de reguliere huisvuilophaling in het gebied:

  • Verstoring: Huisvuilophaling is verstoord tijdens de werkzaamheden.
  • Alternatieve ophaalpunten: Bewoners kunnen hun afval achterlaten bij speciaal daarvoor ingerichte afvalpunten op de hoek van de Sareptastraat met de Doornstraat, en op de hoek van de Sareptastraat met de Brieversweg.

Deze maatregelen zijn bedoeld om de overlast voor de bewoners van de Sareptastraat tot een minimum te beperken en te zorgen voor een vlotte afvalophaling tijdens de heraanlegperiode.

De heraanleg van de Sareptastraat in Damme is een belangrijke stap naar verbeterde infrastructuur en leefbaarheid in de stad. Hoewel de werkzaamheden tijdelijke ongemakken met zich meebrengen, is het doel om een veiligere en aangenamere omgeving voor alle bewoners en bezoekers van Damme te creëren.