HomeZeebruggeZeebrugse HavenMinister Van Quickenborne in dialoog met West-Vlaamse Havenraad

Minister Van Quickenborne in dialoog met West-Vlaamse Havenraad

Maandag 31 mei 2021 kwam de West-Vlaamse havenraad online samen om enkele belangrijke havendossiers te bespreken. Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee Van Quickenborne was uitgenodigd om ons te informeren over het Belgische Noordzeebeleid en om van gedachten te wisselen rond actuele topics.

Na een verwelkoming door voorzitter Marc Adriansens startte de online bijeenkomst met een presentatie van minister van Justitie en Noordzee Van Quickenborne over het Belgische Noordzeebeleid. De leden van de havenraad kregen een inkijk in de initiatieven van de federale overheid op vlak van blauwe energie (offshore windenergie), blauwe economie (commerciële activiteiten op zee), blauwe natuur (de zee als natuurgebied), blauwe scheepvaart (‘proper’ en veilig) en blauw op zee (veiligheid op en rond het water). Minister Van Quickenborne sloot af met een laatste stand van zaken over actuele topics als Brexit en Covid-19, om ten slotte te luisteren naar de havenbedrijven.

In een tweede deel kwamen de lopende havendossiers aan bod waarbij CEO van het Zeebrugse havenbestuur Tom Hautekiet een update bracht over de situatie rond estuaire vaarthavenbeveiliging en truckparkings. Daarnaast lagen ook de havenfusie tussen Zeebrugge en Antwerpen, het project nieuwe zeesluiskustloodsenproblematiek en binnenvaartontsluiting op tafel. 

Een goed gevulde agenda die de West-Vlaamse havenraad nieuwe inspiratie gaf om verder te werken.

De West-Vlaamse Havenraad is een initiatief van Apzi – Voka West-Vlaanderen.

- Advertisment -

Lees ook dit

Recente reactie van onze lezers