Home Knokke-Heist TOP! Wat veiligheids-, hulp- en technische diensten voor opruimen stormschade hebben...

TOP! Wat veiligheids-, hulp- en technische diensten voor opruimen stormschade hebben gedaan

Naar aanleiding van de aanzienlijke stormschade in het weekend van 25-27 september 2020 heeft burgemeester Graaf Leopold Lippens de Hulpverleningszone 1, de Lokale politie Damme/Knokke-Heist en de gemeentelijke afdeling Stadsonderhoud nog eens expliciet bedankt voor het vele werk dat ze dag en nacht hebben geleverd.  “Jullie hebben heel snel en in goede samenwerking en een vlotte coördinatie efficiënt gehandeld om de veiligheid in de gemeente te garanderen tijdens en na de doortocht van Odette” liet de burgervader weten. Brandweer, groen- en reinigingsdienst zijn momenteel nog altijd volop in de weer om de minder dringende oproepen van particulieren af te werken en opgehoopt zand en omgevallen bomen op het openbaar domein te verwijderen.   

De storm Odette heeft aan de kust veel harder toegeslagen dan de brandweer op voorhand had ingeschat. De Hulpverleningszone I kreeg ruim 1600 oproepen te verwerken, dit is ongeveer 10 % van het aantal oproepen dat men normaal op jaarbasis te verwerken krijgt. De brandweerteams in de post in Knokke-Heist rukten het voorbije weekend uit voor een 120-tal dringende interventies. In totaal werden over drie dagen 47 personeelsleden extra opgeroepen boven de 49 brandweerlui die reeds van dienst waren. Ook collega’s van andere posten uit het binnenland kwamen ter plaatse om het Knokke-Heistse korps extra ondersteuning te bieden.   

Omgewaaide bomen 

De materiële schade aan huizen viel al bij al nog mee. Meestal ging het omgevallen bomen. In overleg met politie, brandweer en groendienst werd iedere oproep bekeken op locatie en geëvalueerd of zich al dan niet een dringende interventie opdrong. Brandweer en stadsonderhoud groendienst (met ondersteuning van de firma DKH Projects) voerden de nodige noodvellingen, zaagwerken en opkuiswerk uit. Prioritair werden omvergewaaide bomen en afgebroken takken die rijweg en fietspaden blokkeerden of dreigden schade toe te brengen aan openbaar of privé domein aangepakt. De lokale Politie zorgde ervoor dat bepaalde wegen en wandelpaden (o.a. in het Koningsbos) werden afgezet.   

Jonckheerestraat nog altijd onderbroken  

In de Jonckheerestraat ter hoogte van de Waterstraat in Ramskapelle beschadigde een omgewaaide bomenrij het wegdek. De grond onder het wegdek is door de hevige neerslag helemaal uitgespoeld en verdwenen. Ook de gracht is onderbroken. Omwille van de veiligheid is de Jonckheerestraat voor alle verkeer, ook fietsers en wandelaars nog altijd afgesloten. Werklui van de firma DKH zijn volop in de weer met het verzagen en verwijderen van de boomstammen.  

Moet er nog zand zijn? 

Met behulp van een wiellader, 2 veegwagens en een walsborstelmachine werden de zeedijk en onmiddellijke omgeving vrijgemaakt van zand. Een team van de strandreinigingsdienst zorgt voor de manuele opkuis van greppels en de zones tussen de parkeerbollen. Tegen eind deze week zouden de dijk en rijweg weer grotendeels zandvrij moeten zijn.  

Strand klaar tegen kerstvakantie 

Het 10 km lange strand daarentegen is door storm Odette nog altijd herschapen in een grillig golvend landschap met overal brokstukken van weggewaaide strandcabines. Na de afbraak van alle strandcabines, moet vanaf 15 oktober 2020 al het resterende afval verzameld en afgevoerd worden en het opgewaaide zand opnieuw genivelleerd. Tegen de kerstvakantie zouden de badgasten weer comfortabel moeten kunnen kuieren langs een proper strand van Heist tot aan het Zwin.  

2 REACTIES

  1. Hoe lang zal het fietspad “conciencepad” achter het compostdomein nog afgesloten blijven? Er hangen daar nog linten van de politie. Het ene moment zijn die losgemaakt en de volgende keer als je daar passeert zijn die weer vast. Als er daar een boom echt gevaarlijk zou overhangen waarom wordt die dan niet verwijderd?

  2. Er is heel hard gewerkt, ook de Kalfstraat, Hortensialaan en omgeving had z’n portie omgevallen bomen, zijn heel vlug opgeruimd door bovengenoemde firma en ‘kneistieWERKMENSEN’…
    Toch wel eigenaardig dat op sommige plaatsen(Caddiespad) de weg was afgesloten enkel voor mensen die een vreemde taal spreken…
    Ik ben nu wel geen ‘talenknobbel’ en dacht toen ik het bordje zag, dat men vroeg het pad niet te gebruiken als urineerplaats…ben erdoor gelopen zonder enige hinder van mensen die hoognodig moesten…
    Een iemand maakte me erop attent dat “closed’ vertaald naar het Nederlands gesloten betekende, heb hem m’n kijk erop weergegeven… hij proestte het uit…
    Zal de ‘kneistieOVERHEID’ nu alles in het Engels aangeven ???

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

Wat zal er vanaf dinsdag veranderen?

Je leest van alles op sociale media. Vandaar dat we de echte maatregelen nog eens op een rijtje zetten. Het Overlegcomité heeft beslist dat...

De jaarlijkse cijfers achter de Kneistikrant en de media in het algemeen

De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, publiceert vandaag het rapport ‘Mediaconcentratie in Vlaanderen 2020’. Het gaat...

GBS Het Anker bekroond met Verkeer op School-medaille

De gemeentelijke basisschool Het Anker uit Knokke-Heist werd onlangs door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) beloond met een gouden Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning...

Fransman komt (brom) fietsen stelen in Knokke-Heist

De lokale politie Damme/Knokke-Heist pakte afgelopen dagen een 25-jarige Fransman op voor verschillende bromfiets- en fietsdiefstallen in Knokke-Heist. Het politieteam kwam de verdachte ​begin...

Recente reactie van onze lezers