woensdag, mei 29, 2024
HomeKnokke-HeistUpdate: Afronding Infrastructuurprojecten Natiënlaan

Update: Afronding Infrastructuurprojecten Natiënlaan

Voltooiing Oostzijde Natiënlaan

Na het afronden van de rioleringswerkzaamheden aan de oostzijde van de Natiënlaan, zijn significante vorderingen gemaakt in de wegconstructie:

  • Asfaltering: De onderlaag van de rijweg is geasfalteerd.
  • Rioleringsdeksels: Deze zijn opgehoogd naar het nieuwe wegoppervlak.
  • Fundering: Met een pompmachine wordt de fundering voor de fiets- en voetpaden gelegd.

Verkeerssituatie volgende weken:

  • Het verkeer richting Knokke wordt geleidelijk aan over één rijstrook op de vernieuwde oostelijke rijweg geleid.
  • Richting binnenland blijven twee rijstroken beschikbaar.

Volgende stappen:

  • Toplaag en Wegmarkering: Gepland om volgende week te starten met het aanbrengen van de toplaag en wegmarkeringen.

Kruispunt Kragendijk-Steenhouwersstraat

Aan het verkeerslichtengeregeld kruispunt bij bedrijvenpark ‘t Walletje wordt druk gewerkt:

  • Installatie Verkeerslichten: Werklui zijn bezig met het plaatsen van verkeerslichten en het slijpen van inmeldlussen.
  • Softwareprogrammering: Technici zijn de verkeerslichten aan het programmeren.

Openingsdatum: Indien de werkzaamheden voorspoedig verlopen, is de opening van het kruispunt gepland voor 26 april 2024. Dit maakt het snellaadstation en de nieuwe randparking toegankelijk via de Natiënlaan.

Compleet Afgewerkte Rijweg en Paden tegen 30 Juni

De laatste fase van het project omvat:

  • Uitbreken Verharde Middenberm: Gepland voor eind juni 2024.
  • Groenaanleg: De aanplanting van bomen aan beide zijden van de Natiënlaan staat gepland voor het plantseizoen in het najaar van 2024.

Met deze werkzaamheden streeft de gemeente naar een verbeterde verkeersdoorstroming en veiligere wegen voor alle weggebruikers. Houd rekening met mogelijke verkeershinder en plan uw reizen dienovereenkomstig.