woensdag, mei 29, 2024
HomeDammeVernieuwd kruispunt Moerkerkebrug geopend: Meer groen, veiligheid en parkeercomfort

Vernieuwd kruispunt Moerkerkebrug geopend: Meer groen, veiligheid en parkeercomfort

Het stadsbestuur van Damme heeft op vrijdag het vernieuwde kruispunt van Moerkerkebrug met de Lieveberm officieel geopend. De herinrichting van dit historische kruispunt tot een rustpunt omvat nieuwe groenvoorzieningen, verkeersveiligheidsmaatregelen en extra parkeerruimte nabij OC De Lieve.

Veiligheid en Groen Centraal

De reconstructie van het kruispunt introduceert een opvallende knik die automobilisten aanzet tot snelheidsvermindering en verhoogde alertheid. Het kruispunt is nu uitgerust met duidelijk gemarkeerde fietssuggestiestroken en verbeterde voorzieningen voor voetgangers. Deze aanpassingen zijn gericht op het creëren van een veilige en comfortabele omgeving voor alle weggebruikers.

Historische en Moderne Integratie

Burgemeester Joachim Coens licht toe: “We zijn blij dat we deze historische plaats een vernieuwde inrichting kunnen geven, die past binnen onze visie van Damme als Cittaslowstad. De extra parkeergelegenheid en het verbrede voetpad tot aan OC De Lieve bieden een toegevoegde waarde voor onze inwoners.”

De site van Moerkerkebrug kent een rijke geschiedenis, daterend uit de middeleeuwen toen er een brug was over het kanaal De Lieve, gegraven door Gentenaars om te profiteren van de welvaart van het Zwin. Hoewel het kanaal in 1851 werd gedempt, zijn de contouren nog steeds zichtbaar in de luchtbeelden en perceelsgrenzen.

Bijenvriendelijke Parkeerplaatsen

Een bijzonder kenmerk van het nieuwe ontwerp zijn de bijenvriendelijke parkeerplaatsen, die nestplaatsen bieden voor wilde bijen. “Gebruikers hoeven niet bang te zijn voor steken; solitaire bijen steken niet door de menselijke huid,” verzekert schepen van Groen, Filip Babylon.

Toekomstige Plannen

Het stadsbestuur heeft plannen om verdere aanpassingen door te voeren die het fietsverkeer van en naar het kruispunt met de Weststraat zullen verbeteren, wat de veiligheid verder zal verhogen.

Ons gedacht…

De vernieuwing van het kruispunt Moerkerkebrug illustreert een succesvolle balans tussen het bewaren van historisch erfgoed en het voldoen aan moderne stedelijke behoeften. Het project bevordert niet alleen de lokale verkeersveiligheid en leefbaarheid, maar versterkt ook de band met de rijke historie van de regio.