woensdag, mei 29, 2024
HomeKnokke-HeistExplosieve Stijging van Bezwaarschriften Tegen Nieuwe Appartementen

Explosieve Stijging van Bezwaarschriften Tegen Nieuwe Appartementen

In onze deelgemeente, heerst onrust over de geplande bouw van 117 appartementen aan de Heistlaan. Het actiecomité SOS Heist aan zee heeft maar liefst 560 bezwaarschriften verzameld, bijna het dubbele van het aantal bezwaren van vorig jaar. Ondanks aanpassingen aan de plannen door de Waregemse projectontwikkelaar, blijft de weerstand groot.

Achtergrond van het Protest

Het protest tegen de nieuwe appartementen bouwt voort op eerdere tegenstand, zoals bij de bouw van de Heldentoren en Hoost. De aanpassingen die de ontwikkelaar heeft doorgevoerd na eerdere bezwaren, lijken niet voldoende om de gemeenschap te sussen. De focus ligt op de behoefte aan huisvesting die beter aansluit bij de behoeften van jonge gezinnen. Dit sentiment wordt versterkt door steun van milieuorganisaties zoals Greenpeace en de vzw Bomen en Natuur, vooral gezien de nabijheid van een kwetsbaar natuurgebied.

Reacties van Bewoners

Els V., lokale bewoner en sympathisant van SOS Heist aan zee, uit haar zorgen: “Na al die grote projecten is het nu echt wel genoeg. We moeten denken aan de leefbaarheid en het karakter van onze gemeente behouden.”

Tine F., Vandaag hebben we 560 bezwaarschriften afgegeven op het Stadhuis van Knokke-Heist. Ook Greenpeace en VZW Bescherm Bomen en Natuur dienden mee bezwaar in. We geven hiermee een duidelijk signaal aan het gemeentebestuur dat we dergelijke projecten niet wensen en dat het hoog tijd wordt om te luisteren naar de noden van de plaatselijke bevolking. Dat het hoog tijd wordt om zorg te dragen voor onze groene ruimtes. Niet enkel in woorden, maar ook in daden.

Jan P., een jonge vader uit de buurt, benadrukt: “We hebben behoefte aan betaalbare woningen voor jonge gezinnen, niet nog meer luxe appartementen die de prijzen opdrijven.”

Marie D.S. , voorstander van natuurbehoud, voegt toe: “Het is cruciaal dat we onze groene ruimtes beschermen. Deze ontwikkelingen drukken te zwaar op ons al beperkte natuurlijke landschap.”

Vooruitblik op de Toekomst

Hoewel de projectontwikkelaar pogingen heeft gedaan om de plannen aan te passen, blijft de vraag of dit voldoende zal zijn om aan de groeiende weerstand te voldoen. De verhoogde participatie in het bezwaarproces toont een duidelijke boodschap van de gemeenschap in Heist: er is een grens aan wat als acceptabele ontwikkeling wordt gezien.

Ons gedacht…

De toekomst van Heist hangt af van het vinden van een evenwicht tussen ontwikkeling en behoud. Het lijkt erop dat de stem van de buurtbewoners luider en duidelijker wordt in hun streven om de identiteit en natuurlijke schoonheid van hun omgeving te bewaren. Aan de Gemeentebelangen nu om de plannen in de koelkast te stoppen. Dergelijk netelig dossier op de vooravond van de verkiezingen zal men willen vermijden.