zondag, mei 26, 2024
HomeKnokke-HeistStemBus24Stembus.24: Walter Vandenbossche hekelt lokale politiek in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

Stembus.24: Walter Vandenbossche hekelt lokale politiek in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

In een recente brief aan onze redactie uitte Walter Vandenbossche, Ere Vlaams Volksvertegenwoordiger voor CD&V en voormalig raadsman van de ouderraad, forse kritiek op de aanpak van de huidige politieke meerderheid in Knokke-Heist. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, roert hij zich over de impact van lokale beleidsbeslissingen en de toekomstige richting van het gemeentebeleid.

Politieke Promotie Overschaduwt Beleidsinhoud

Volgens Vandenbossche wordt het politieke landschap in Knokke-Heist gedomineerd door vroegtijdige campagnevoering van huidige en voormalige meerderheidspartijen. Hij beweert dat deze groepen, ondanks de nabijheid van regionale, federale en Europese verkiezingen, hun energie vooral steken in zelfpromotie, met slogans die weinig zeggen over hun werkelijke plannen of prestaties. Dit zou ten koste gaan van de geloofwaardigheid van hun beleid.

Gevolgen van Gemeentelijk Onderwijsbeleid

Vandenbossche spreekt zich ook uit over het gemeentelijk onderwijsbeleid, dat volgens hem rampzalige vormen heeft aangenomen. Hij haalt een voorbeeld aan waarbij de huidige meerderheid in de gemeenteraad een bouwproject goedkeurde dat ten koste ging van honderden schoolkinderen. Dit besluit stuitte op massale weerstand van betrokkenen, waaronder leerkrachten en ouders, en leidde uiteindelijk tot een herziening onder druk van de schoolraad.

Stedelijke Ontwikkeling en de Impact op de Gemeenschap

Verder bekritiseert Vandenbossche de stedenbouwkundige ontwikkelingen in de gemeente, waaronder een omstreden hoogbouwproject in Heist. Hij beweert dat dit project, waarbij de huidige burgemeester betrokken zou zijn als mede-eigenaar, het dorp Heist voor de komende eeuw ‘verplettert’ onder zijn schaduw. Ook de problemen rond het project HOOST, waarbij bouwfouten hebben geleid tot aanzienlijke schade aan nabijgelegen eigendommen, worden aangehaald als voorbeeld van wanbeleid.

Ons gedacht…

Walter Vandenbossche schetst een somber beeld van de huidige politieke praktijken in Knokke-Heist. Met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in zicht roept hij inwoners op om kritisch na te denken over wie zij willen vertrouwen met de toekomst van hun gemeente. Volgens hem zal de kiezer niet snel vergeten wat er de afgelopen jaren is gebeurd en zullen de ‘huidige beloften’ zwaar wegen tegen de ‘historische daden’ van de kandidaten. Opmerkelijk dat iemand met zoveel politieke ervaring denkt dat de inwoners van Knokke-Heist domme mensen zijn. We zien trouwens ook in andere steden en gemeenten de campagnes opstarten. Dus onze gemeente is niet zo uitzonderlijk als hij doet uitschijnen in tegendeel.