maandag, april 15, 2024
HomeKnokke-HeistStemBus24Schepen Gobert bevestigt conflicten binnen haar partij tijdens Gemeenteraad

Schepen Gobert bevestigt conflicten binnen haar partij tijdens Gemeenteraad

In een opmerkelijke aangekondigde beslissing tijdens de recente gemeenteraad heeft Françoise-Filip de Vreeze-Bienstman, de fractieleider van Gemeentebelangen (GBL), nu ook haar daad bij het woord gevoegd. De Vreeze-Bienstman, die zich jarenlang heeft ingezet voor de gemeentelijke politiek, gaf aan dat haar besluit voortkomt uit een combinatie van factoren, waaronder een fundamenteel verschil in visie met haar partij Gemeentebelangen.

Een Vertrek Gebaseerd op Principes

De Vreeze-Bienstman benadrukte haar toewijding aan heldere principes, inclusiviteit, en altruïstisch leiderschap. Ze sprak de hoop uit op een open dialoog binnen de politiek, over partijgrenzen heen, met als doel het bevorderen van een rechtvaardige samenleving voor iedereen. “Aan politiek doen is je nek uitsteken,” zei ze, waarbij ze aangaf niet met slaande deuren te willen vertrekken, maar juist vanwege een streven naar een voortvarend Knokke-Heist.

Reacties uit de Raad

Na haar toespraak was het stil in de raadzaal van het Sociaal Huis, een stilte die de ernst en het onverwachte van haar besluit ook binnen de Gemeentebelangen benadrukte. Schepen Tine Gobert nam onverwacht het woord en erkende de huidige interne conflicten binnen Gemeentebelangen, maar betoogde dat dit geen reden zou moeten zijn om de partij te verlaten. Haar opmerkingen leken echter niet te resoneren bij de meerderheid van de raadsleden, en De Vreeze-Bienstman, nu gezeten tussen de onafhankelijke raadsleden, benadrukte het belang van het luisteren naar de bevolking boven persoonlijke belangen.

Een Signaal van Verandering?

Het ontslag van De Vreeze-Bienstman uit haar rol als fractieleider en haar vertrek uit Gemeentebelangen markeren opnieuw een significant moment in de lokale politiek van Knokke-Heist. Dit incident werpt licht op de interne spanningen binnen GBL en de roep om een meer inclusieve en principiële benadering van het bestuur. Het is een herinnering aan het belang van dialoog en samenwerking in de politiek, met het oog op het algemeen belang van de inwoners.

1 REACTIE