zaterdag, mei 25, 2024
HomeKnokke-HeistStemBus24StemBus.24: GBL zet nu in op Gemeentelijk Onderwijs in Knokke-Heist

StemBus.24: GBL zet nu in op Gemeentelijk Onderwijs in Knokke-Heist

Het officiële startschot voor de verkiezingscampagne van de Gemeentebelangen is gelost. Onder leiding van huidig burgemeester Jan Morbee, belooft de partij als eerste punt een sterke focus op het behoud en de versterking van gemeentelijk onderwijs in Knokke-Heist.

Morbee benadrukte alvast dat de Gemeentebelangen vastberaden zijn om het gemeentelijk onderwijs te beschermen tegen overnameplannen. Dit komt als antwoord op de controversiële voorstellen van voormalig burgemeester Piet De Groote, wiens idee het was om het gemeentelijk onderwijs te “verkopen”. Uiteindelijk verwezen de Gemeentebelangen hierdoor De Groote naar de nooduitgang via een “Open Brief”.

De Gemeentebelangen hebben nu, bij de start van hun campagne duidelijke plannen aangekondigd om te investeren in de onderwijsinfrastructuur, met specifieke projecten zoals nieuwe gebouwen voor basisschool Het Anker en aanpassingen aan De Pluim, om te voldoen aan moderne onderwijsnormen. Morbee stelt dat dergelijke investeringen essentieel zijn voor de toekomst van het onderwijs in de gemeente, die alle onderwijsnetten omvat: van gemeentelijke en katholieke scholen tot het GO! onderwijs.

Verankering in de Gemeenschap

De terugkeer van Philippe Vlietinck binnen de partij (al wil hij dit nog niet bevestigen) wordt gezien als een signaal van de verbintenis aan deze verankering. “Geen overname, maar behoud van het gemeentelijk onderwijs,” verklaarde Morbee bij Erik Hollé, die benadrukte dat het belangrijk is om elke school binnen de gemeente de nodige ondersteuning te bieden.

Dit beleid is ook een poging om de vroegere onrust over het onderwijsbeleid, die leidde tot aanzienlijke politieke verschuivingen binnen de gemeente, achter zich te laten en een duidelijke, positieve route voorwaarts te bieden.

Ons gedacht…

De Gemeentebelangen lijken vastberaden om het gemeentelijk onderwijs in Knokke-Heist niet alleen te behouden maar ook te versterken. Met geplande investeringen en een strategie die alle onderwijsnetten omarmt, streeft de partij ernaar om een brede basis voor onderwijskwaliteit en toegankelijkheid te leggen. De nadruk ligt nu duidelijk op samenwerking, modernisering en inclusief beleid, essentieel voor de groei en ontwikkeling van de lokale jeugd.

1 REACTIE

  1. Maar wie gelooft deze mensen nog? Het behoud van het gemeentelijke onderwijs stond ook in het vorige meerderheidsakkoord, maar werd – op grond van voortschrijdend inzicht – unaniem door de meerderheid in de vuilbak gekieperd. Politiek is ook je genomen politieke beslissingen verantwoorden. Alleen en doortastend verzet van de schoolraad kreeg de meerderheid op de knieën.