zondag, februari 25, 2024
HomeHaven / ZeebruggeInnovatie en Uitdagingen in de Vlaamse Havens: Een Duik in Ruimtegebruik en...

Innovatie en Uitdagingen in de Vlaamse Havens: Een Duik in Ruimtegebruik en Waterstofambities

Het transportmagazine Flows organiseerde het Vlaams Havendebat, een evenement dat niet alleen de toekomst van de Vlaamse havens belichtte, maar ook een platform bood voor levendige discussies over urgente thema’s zoals ruimtegebrek en de opkomst van waterstof als brandstof. Dit artikel biedt een boeiend overzicht van deze onderwerpen, verweven met inzichten van experts en vooruitzichten op innovatieve oplossingen.

Ruimtebeperkingen en de Havens

In Vlaanderen, waar bevolkingsdichtheid en industriële activiteit hand in hand gaan met omvangrijke havens, wordt ruimte steeds schaarser. Europese regelgeving legt extra beperkingen op aan de uitbreiding van industrie en havens. Tijdens het debat benadrukten verschillende sleutelfiguren, waaronder Stephan Vanfraechem (Alfaport Voka), Marc Beerlandt (MSC), en Hendrik Sohier (APZI), de noodzaak van creatief ruimtegebruik, zoals ‘co-siting’ en multistorage. Zelfs de mogelijkheid van uitbreiding op zee werd besproken, een idee dat in lijn ligt met de kustvisie van de Vlaamse overheid.

De Mobiliteitsuitdaging

Marc Beerlandt van MSC bracht een cruciaal punt aan: mobiliteit. De groei van de scheepvaartsector leidt tot een grotere vraag naar ruimte aan de waterkant, wat leidt tot congestie en logistieke hoofdbrekens, vooral in Antwerpen. Deze problemen benadrukken het belang van het vinden van duurzame oplossingen in transport en logistiek.

Waterstof als Groeimodel

De discussie over waterstof als toekomstige energiebron was een ander hoogtepunt. Ondanks een tekort aan basiscomponenten voor de productie van groene waterstof, positioneren havens zoals Antwerpen-Brugge en North Sea Port zich als belangrijke spelers in deze industrie. Expert Roy Campe van CMB.Tech benadrukte het potentieel van waterstof voor de scheepvaart, terwijl Louise de Tremerie (North Sea Port) en Mathieu Soete (Greenpeace Belgium) de uitdagingen en de noodzaak van een doordacht beleid bespraken.

Het Vlaams Havendebat heeft licht geworpen op de kritieke uitdagingen en kansen die de Vlaamse havens momenteel ervaren. Terwijl ruimtegebrek en mobiliteitskwesties voor hoofdbrekens zorgen, biedt de opkomst van waterstof nieuwe kansen voor duurzame groei. Dit debat onderstreept het belang van innovatieve oplossingen en samenwerking om de Vlaamse havens voor te bereiden op een duurzame toekomst.