zaterdag, februari 24, 2024
HomeKnokke-HeistImpact van de Sluiting van Loketten in Station Knokke op Inwoners en...

Impact van de Sluiting van Loketten in Station Knokke op Inwoners en Toerisme

Vooruit Knokke-Heist heeft met klem geprotesteerd tegen de recente beslissing van de NMBS om de openingsuren van de loketten in verschillende stations, waaronder die in Knokke-Heist, aan te passen. Deze veranderingen, die ingaan vanaf 1 maart 2024, hebben aanzienlijke onrust veroorzaakt onder de lokale bevolking.

Kern van het Protest

Kritiek op de Aanpassing van Openingsuren

Vooruit Knokke-Heist beschouwt de aanpassing van de openingsuren, ingegeven door een toename in digitale ticketverkoop, als een zwak excuus. De partij benadrukt dat een dergelijke beslissing de digitale kloof vergroot, vooral voor ouderen die hierdoor moeilijker toegang krijgen tot openbaar vervoer.

Zorgen over Sociale Veiligheid

Voorzitter en gemeenteraadslid Katrien Anteunis benadrukt dat de kwestie verder gaat dan alleen de aankoop van treintickets. Ze wijst op het aspect van sociale veiligheid, waarbij lege stations niet bijdragen aan het gevoel van veiligheid onder treingebruikers. Statistieken tonen aan dat een significant aantal mensen het openbaar vervoer mijdt vanwege veiligheidszorgen.

Aandacht voor Personen met een Beperking

Er is ook bezorgdheid over de onvoldoende assistentie voor personen met een beperking, wat hun toegang tot treindiensten belemmert.

Digitale Kloof in België

Katrien Anteunis wijst op de digitale kloof in het land, waarbij een aanzienlijk deel van de bevolking, inclusief een groot percentage van de 55-plussers, geen toegang heeft tot internet. Dit benadrukt de noodzaak voor het behoud van fysieke dienstverlening.

Conclusie

Vooruit Knokke-Heist betreurt de afbouw van fysieke dienstverlening door de NMBS, na het verdwijnen van buslijnen en nu de verminderde dienstverlening in stations. De partij dringt aan op het heroverwegen van deze beslissing, gezien de brede impact op verschillende segmenten van de bevolking.