dinsdag, april 16, 2024
HomeKnokke-HeistGAS in Knokke-Heist: Strijd tegen Openbare Overlast Versterkt door OVAM

GAS in Knokke-Heist: Strijd tegen Openbare Overlast Versterkt door OVAM

GAS: Een Effectief Instrument tegen Openbare Overlast

Gemeentelijke Administratieve Sancties, kortweg GAS, zijn boetes die op lokaal niveau kunnen worden opgelegd voor overtredingen op gemeentereglementen. Deze vorm van sancties is bedoeld om kleine vormen van overlast zoals sluikstorten, hondenpoep niet opruimen, of het bevuilen van het openbaar domein effectief aan te pakken. De wettelijke basis voor GAS vinden we terug in de wet van 24 juni 2013 en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten. Knokke-Heist wil deze nu ook implementeren na de goedkeuring door de gemeenteraad volgende week.

OVAM’s Rol in Handhaving en Netheid

Een recente brief van het Vlaams Agentschap voor Afvalbeheer (OVAM) benadrukt dat hun personeel voldoet aan strenge criteria voor het vaststellen van overtredingen die kunnen leiden tot een GAS. Dit is in lijn met het Koninklijk Besluit van 21 december 2013. In Knokke-Heist heeft OVAM specifieke bevoegdheden voor het handhaven van netheid op het openbaar domein. Dit omvat onder andere het bestrijden van sluikstorten en het zorgen dat hondenbezitters hun verantwoordelijkheden nemen.

Specifieke Bevoegdheden en Verordeningen in Knokke-Heist

De algemene politieverordening van Knokke-Heist, vastgesteld op 26 april 2018, detailleert gedragingen die aanleiding kunnen geven tot een GAS. Belangrijke focuspunten zijn het verbod op het bevuilen van het openbaar domein, het verbieden van sluikstort, en regels rond het opruimen na huisdieren en activiteiten die impact hebben op de openbare ruimte.

Nieuwe Mogelijkheden door Aanpassingen in de GAS-wet

Recente wijzigingen in de GAS-wet vergemakkelijken de aanstelling van gewestelijke entiteiten zoals OVAM voor het vaststellen van inbreuken. Dit betekent dat Knokke-Heist OVAM kan aanwijzen als permanente toezichthouder, wat zorgt voor continuïteit ongeacht interne personeelsverschuivingen binnen OVAM.

Samenwerking en Handhaving

De samenwerking tussen OVAM, de lokale politiezone Damme/Knokke-Heist, en de dienst Preventie & Veiligheid is cruciaal voor de handhaving van netheid. Afgesproken controles en een goede communicatie zorgen voor een gerichte aanpak van overlast, wat in 2023 al tot verschillende sancties heeft geleid.

1 REACTIE

  1. Dit is allemaal goed en wel. Maar, en we hebben dit verleden jaar meermaals zien gebeuren, wat helpen verordeningen, paaltjes met waarschuwingen etc. als er niet daadwerkelijk wordt opgetreden om deze te handhaven?
    Ik zou wel eens willen weten hoeveel GAS boetes werden uitgeschreven tegen sluikstorten, blote basten in de binnenstad en dergelijke meer.
    Ontradend werken? De politie die een praatje maakt met de overtreders en hen op de reglementering wijst helpt geen reet. We kennen allemaal het type individu die de regels met de voeten treden. Die lachen zich een bult met dit optreden. Want bij hun volgende bezoek doen ze het nog een keer over om, als ze opgemerkt worden, hetzelfde verhaal te horen.
    Iedere regelgeving zonder handhaving is de tijd, de inkt en het papier waarop het gedrukt wordt niet waard. Als de overtreders moeten betalen, dan zullen ze zich er de volgende keer wel aan houden of andere oorden opzoeken.
    Rufin Duwel