vrijdag, april 19, 2024
HomeKnokke-HeistDamme en Knokke-Heist start Trajectcontroles Voor Veiligere Wegen op

Damme en Knokke-Heist start Trajectcontroles Voor Veiligere Wegen op

In een recente ontwikkeling hebben de stad Damme en het gemeentebestuur van Knokke-Heist, in samenwerking met het Vlaams Gewest, besloten tot het aanpassen van het snelheidsregime op twee belangrijke trajecten. Voortaan zal er een snelheidslimiet van 70 kilometer per uur gelden, wat een significante wijziging inhoudt voor de lokale verkeerssituatie en de veiligheid op de weg ten goede komt.

Weststraat en Westkapellestraat Onder de Loep

De eerste grote verandering betreft de Weststraat tussen Vivenkapelle en Moerkerke, waar de snelheidslimiet wordt verhoogd naar 70 km/u, en de eerder gehanteerde limiet van 50 km/u bij het Wonderjaar wordt opgeheven. Dit gaat gepaard met de verwijdering van de verkeersborden door het stadbestuur tegen het einde van de week.

Ook de Westkapellestraat, liggend tussen de Nieuwstraat en de Hulststraat, zal onder hetzelfde snelheidsregime vallen. Korpschef Steve Desmet benadrukt het voordeel van trajectcontroles over traditionele flitscamera’s: “Trajectcontroles stimuleren bestuurders om de snelheidslimiet over een langere afstand te respecteren, wat de verkeersveiligheid significant verbetert.”

Activatie Trajectcontrole op de N9

Het Vlaams Gewest grijpt deze gelegenheid aan om ook de trajectcontrole op de N9 tussen Maldegem en Sijsele te activeren, eveneens met een maximumsnelheid van 70 km/u. Deze stap is deel van een breder initiatief om de veiligheid op de Vlaamse wegen te verhogen.

Hoe Werkt Trajectcontrole?

Een trajectcontrolesysteem registreert de snelheid van voertuigen door twee foto’s te maken: één bij het passeren van de eerste camera en een tweede bij het passeren van de laatste camera. Met behulp van nummerplaatherkenningssoftware wordt de gemiddelde snelheid berekend. Bij overschrijding van de toegestane snelheid volgt een boete. Deze systemen dragen ook bij aan de opsporing van geseinde voertuigen.

Inzet voor Verkeersveiligheid

De politiezone Damme/Knokke-Heist blijft, in samenwerking met de lokale besturen, nadrukkelijk focussen op verkeersveiligheid. Ze moedigen bestuurders aan om zich aan de snelheidslimieten te houden en zo verkeersboetes en -ongevallen te voorkomen.

De afhandeling van snelheidsovertredingen binnen deze nieuwe trajectcontroles zal gebeuren door het Gewestelijk Verwerkingscentrum (GVC) in Gent, waarmee een protocolakkoord is ondertekend.

Met deze maatregelen hoopt de Lokale Politie een veiligere verkeersomgeving te creëren voor zowel bestuurders als omwonenden, en dragen ze bij aan het verminderen van verkeersonveilig gedrag en ongevallen op de wegen in Damme en Knokke-Heist.