dinsdag, april 16, 2024
HomeKnokke-HeistGemeenteraadsvergadering in Knokke-Heist: Agenda Highlights

Gemeenteraadsvergadering in Knokke-Heist: Agenda Highlights

Tijdens een vergadering die op donderdag 28 maart 2024 om 19.30 uur plaatsvindt, komt de gemeenteraad van Knokke-Heist samen in het Sociaal Huis in de wijk Heulebrug. Met een agenda die van belang is voor de gemeente, worden zowel lokale inwoners als belanghebbenden uitgenodigd om getuige te zijn van besluitvorming op verschillende belangrijke gebieden, waaronder financiën, contractbeheer, informatiebeheer, en meer.

Uitgelichte Agendapunten:

  1. Aanpassing Samenwerking Golazo Sports: Na evaluatie van de Knokke Run wordt besloten de langere afstanden te schrappen, wat wijst op een nieuwe richting voor dit geliefde evenement.
  2. Integratie met het Vlaams Handhavingsplatform: Dit punt onderstreept de ambitie van Knokke-Heist om deel te nemen aan een gestroomlijnde en gedigitaliseerde handhaving op Vlaams niveau.
  3. Innovatieproject ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’: Een samenwerkingsverband met andere steden voor het bevorderen van digitale dienstverlening en het verbeteren van de interactie met burgers.
  4. Samenwerkingsovereenkomst Impuls Zeedijk: Met dit agendapunt zoekt Knokke-Heist naar manieren om de zeedijk te revitaliseren, ten voordele van zowel inwoners als bezoekers.
  5. Ondersteuning Oekraïense Vluchtelingen: Bevestiging van de voortdurende steun aan vluchtelingen door een protocol voor gegevensuitwisseling, met respect voor hun privacy.

Diepere Inzichten:

Naast de genoemde punten, wordt de vergadering verrijkt met discussies over nieuwe bestuursleden voor de IKWV en een herziening van de politieke samenstelling binnen vzw Toerisme. Ook staan benoemingen binnen diverse lokale en intergemeentelijke entiteiten op de agenda, samen met belangrijke beleidsaanpassingen die raken aan duurzaamheid en gemeenschapsmanagement.

Speciale Focuspunten:

  • De actie tegen fossiele brandstoffen door de ondersteuning van het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative benadrukt de ecologische visie van de gemeente.
  • De rol van OVAM in de lokale handhaving spreekt van een commitment aan een nette, veilige gemeenschap.
  • De LEKP-rapportage geeft inzicht in de lokale vooruitgang en ambities op het vlak van energie en klimaat.

Deze vergadering is een cruciaal moment voor Knokke-Heist, waarbij doorslaggevende beslissingen de toekomstige koers van de gemeente zullen bepalen. Met thema’s variërend van duurzaamheid tot digitale innovatie, belooft deze bijeenkomst een boeiende blik op de toekomstplannen van Knokke-Heist.