dinsdag, april 16, 2024
HomeUncategorizedGratis taal- en inburgeringslessen in Knokke-Heist: een succesverhaal

Gratis taal- en inburgeringslessen in Knokke-Heist: een succesverhaal

Knokke-Heist heeft recent een voorbeeld gesteld op het gebied van werknemersontwikkeling en integratie door het aanbieden van gratis taal- en inburgeringslessen aan haar medewerkers. Deze innovatieve aanpak heeft niet alleen de interne communicatie en de samenwerking binnen de gemeentelijke diensten verbeterd, maar draagt ook bij aan een sterkere gemeenschapszin en diversiteit op de werkvloer.

Achtergrond van het Project

Waarom Taal- en Inburgeringslessen?

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist startte eind september 2023 met een proefproject gericht op het verbeteren van de taalvaardigheden en integratie van haar medewerkers. Deze cursus was met name gericht op medewerkers van de afdeling Stadsonderhoud, die verantwoordelijk is voor diverse onderhoudstaken binnen de gemeente. Gezien de diversiteit van het personeel en de specifieke vakterminologie die vaak gebruikt wordt, ontstonden er soms communicatieproblemen. Dit initiatief was gericht op het verminderen van deze problemen en het bevorderen van een meer inclusieve werkomgeving.

Details van het Initiatief

Hoe Werd het Uitgevoerd?

De taal- en inburgeringslessen werden twee uur per week gegeven op de werkplek zelf, tijdens werktijd. Deze aanpak bood medewerkers de gelegenheid om hun vaardigheden te verbeteren zonder dat dit ten koste ging van hun privéleven of werktijd. De cursus was volledig gratis en liep van eind september 2023 tot 19 januari 2024.

Positieve Resultaten en Toekomstplannen

De reacties op dit proefproject waren overwegend positief. Zowel het gemeentebestuur als de medewerkers hebben aangegeven tevreden te zijn met de resultaten. Er wordt momenteel gekeken naar mogelijkheden voor een vervolgsessie, waarbij ook rekening gehouden zal worden met feedback over locatie en groepssamenstelling.

Het Grotere Plaatje

Investeren in Talent en Gemeenschapszin

Dit initiatief van het gemeentebestuur van Knokke-Heist is niet alleen een investering in de vaardigheden van individuele medewerkers, maar ook in de gemeenschap als geheel. In een tijd waarin organisaties moeite hebben om talent te vinden en te behouden, toont Knokke-Heist aan dat investeren in ‘on the job training’ en persoonlijke ontwikkeling loont. Het project draagt bij aan een positieve werkomgeving, waar diversiteit wordt gevierd en communicatiebarrières worden overbrugd.

Doe Mee

Interesse in Werken bij Knokke-Heist?

Ben je geïnspireerd door dit initiatief en wil je deel uitmaken van het team in Knokke-Heist? Bekijk dan de openstaande vacatures op www.knokke-heist.be/jobs of solliciteer spontaan. Dit is jouw kans om bij te dragen aan een inclusieve en vooruitstrevende gemeenschap.