vrijdag, april 19, 2024
HomeKnokke-HeistWatergevoeligheid vs. Stedelijke Ontwikkeling: Een Delicate Balans in de Schijnwerpers in Westkapelle...

Watergevoeligheid vs. Stedelijke Ontwikkeling: Een Delicate Balans in de Schijnwerpers in Westkapelle en Duinenwater

In de schaduw van het stedelijk uitdijen en milieu conservatie bevinden zich twee gebieden die het toneel zijn van een intens debat binnen de gemeenteraad: de watergevoelige zones aan de rand van Westkapelle en het kleinere, maar even betwiste gebied van 2de golf/Duinenwater. Dit debat, verstrengeld in zowel ecologische als politieke gevoeligheid, onthult de complexiteit van besluitvorming in de context van klimaatverandering en stedelijke expansie. Door het lang uitblijven van de gemeentelijke notulen kunnen we hier jammer genoeg nu pas op ingaan.

De Kern van het Debat

Raadslid Cathy Coudyser (N-VA) opent de discussie door te benadrukken dat, na jaren van onderzoek en overleg, de Vlaamse overheid voorlopige grenzen heeft gesteld aan deze watergevoelige gebieden. De implicatie hiervan is duidelijk: een potentiële omzetting van deze gebieden van woonuitbreidingsgebied naar zones die ongeschikt zijn voor bouwprojecten. Deze voorlopige aanduiding triggert een openbaar onderzoek, waaraan de gemeenteraad de taak heeft een weloverwogen advies te formuleren.

In het geval van Westkapelle betreft het een substantieel gebied van 17 hectare, waarbinnen een landbouwbedrijf zich in een zogenaamd ‘zonevreemd’ statuut bevindt. Coudyser benadrukt de noodzaak om een genuanceerd beeld te vormen: sommige delen van dit gebied tonen weinig tot geen watergevoeligheid, terwijl andere delen duidelijk risico lopen op overstromingen. Deze variabiliteit stelt de vraag of een volledige uitsluiting van bouwactiviteiten gerechtvaardigd is, of dat er middels een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) specifieke maatregelen kunnen worden getroffen om ontwikkeling mogelijk te maken.

Politieke en Sociale Implicaties

Raadslid Vlietinck (nu schepen, maar tijdens deze vergadering nog onafhankelijk raadslid) wierpt een politiek gevoelige steen in de vijver door te stellen dat de aanduiding van deze gebieden als watergevoelig niet enkel een ecologische, maar ook een politieke beslissing is. Vlietinck waarschuwt voor de langetermijngevolgen van dergelijke beslissingen, die als een “hypotheek op de toekomst” kunnen werken, en pleit voor een heroverweging van de beslissing.

Schepen Mestdach (Gemeentebelangen), aan de andere kant, verdedigt het positieve advies van de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) en de mogelijkheid tot beperkte uitbreiding van een landbouwbedrijf in Westkapelle, wat de flexibiliteit in de besluitvorming benadrukt.

De Wending van het Advies

Het debat nam een intrigerende wending met de kwestie van het advies van het College van Burgemeester en Schepenen. In augustus was het advies voor het gebied 2de golf/Duinenwater ongunstig, tegen de omzetting naar een bouwvrij gebied. Echter, in januari kantelde dit advies naar gunstig. Deze discrepantie roept vragen op over de onderliggende motieven en de consistentie van de gemeentelijke adviezen. Net in dit gebied liggen nu bergen grond met Pfas vervuiling. Allicht komen er op de gemeenteraad van volgende week donderdag hierop ook een aantal vragen.