maandag, april 15, 2024
HomekneistitvGemeentebestuur niet geïnformeerd over de vervuilde gronden vanuit Vlaanderen?

Gemeentebestuur niet geïnformeerd over de vervuilde gronden vanuit Vlaanderen?

In onze gemeente rijzen er grote zorgen over een substantiële hoeveelheid grond, waarvan een deel vervuild is met de giftige stof PFAS. Deze grond, afkomstig van bouwputten en bedoeld voor een prestigieus golfproject door ontwikkelaar Paul Gheysens, ligt opgeslagen zonder de nodige vergunningen voor dergelijke grondopslag.

De Omvang van het Probleem

De Vlaamse Overheid heeft vastgesteld dat er sprake is van illegale opslag van 325.000 kubieke meter grond. Volgens Gheysens is echter slechts een fractie hiervan, zo’n 10.000 kubieke meter, daadwerkelijk vervuild met PFAS. Deze bewering heeft geleid tot een publieke discussie over de ernst van de vervuiling en de mogelijke gevolgen voor de omgeving en de gezondheid van de inwoners.

Lokale Reacties en Zorgen

Zowel het gemeentebestuur van Knokke-Heist als lokale bewoners hebben hun zorgen geuit over de gebrekkige communicatie en de afhandeling van de vervuilde grond. Opvallend is dat het gemeentebestuur niet proactief zou zijn geïnformeerd door de Vlaamse Overheid, een contrast met soortgelijke situaties in andere regio’s, zoals Antwerpen.

Toekomstige Stappen

Er wordt een vergadering met de Vlaamse Overheid georganiseerd op verzoek van het gemeentebestuur van Knokke-Heist, in de hoop meer duidelijkheid te krijgen over de situatie en de te nemen stappen. Intussen blijft de lokale gemeenschap oproepen tot snelle actie om de vervuilde grond te verwijderen en verdere vervuiling te voorkomen.

De situatie in Knokke-Heist benadrukt de noodzaak van strikte naleving van milieuregels en transparante communicatie tussen ontwikkelaars, overheden en de lokale gemeenschap. Het is van cruciaal belang dat er snel wordt gehandeld om de vervuiling aan te pakken en de zorgen van de inwoners weg te nemen.